Medicinski proizvodi

Maloprodaja

Promet medicinskih proizvoda na malo u Republici Hrvatskoj obavljaju pravne i fizičke osobe kojima je, sukladno posebnom zakonu, odobreno obavljanje ljekarničke djelatnosti te specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima kojima je dana dozvola HALMED-a za promet na malo medicinskim proizvodima.

U specijaliziranoj prodavaonici mogu se prodavati samo oni medicinski proizvodi koji ispunjavaju sve zahtjeve propisane Zakonom o medicinskim proizvodima (Narodne novine, br. 76/13.) te su prikladni za takvu prodaju uzevši u obzir njihovu namjenu, odnosno okolinu u kojoj su medicinski proizvodi predviđeni za uporabu. Specijalizirana prodavaonica može prodavati medicinske proizvode samo u originalnom pakiranju proizvođača. Iznimno, odredbom članka 49. Zakona propisano je da se određeni medicinski proizvodi prodaju i izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica. Popis medicinskih proizvoda koji se smiju prodavati izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica možete pronaći ovdje.

Uvjeti koje moraju ispunjavati fizičke i pravne osobe za obavljanje prometa na malo medicinskim proizvodima u specijaliziranoj prodavaonici za promet na malo medicinskim proizvodima te potrebni dokumenti i podaci za davanje dozvole za obavljanje te djelatnosti propisani su Pravilnikom o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima ("Narodne novine", broj 133/13.). Dozvola za promet na malo dana specijaliziranoj prodavaonici može obuhvaćati i prodaju medicinskih proizvoda putem interneta.

Pravna i fizička osoba koja obavlja ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj i koja nudi na prodaju medicinske proizvode na daljinu putem interneta obvezna je Agenciji dostaviti sljedeće podatke:

  • ime ili naziv i stalnu adresu mjesta s kojeg prodaje medicinske proizvode,
  • datum početka aktivnosti prodaje,
  • adresu internetske stranice koja se koristi u tu svrhu i sve mjerodavne informacije nužne za identifikaciju internetske stranice.

Internetska stranica putem koje se nude medicinski proizvodi mora sadržavati sljedeće podatke:

  • naziv i sjedište tvrtke,
  • adresu mjesta s kojeg se nude medicinski proizvodi,
  • ime i prezime vlasnika ili odgovarajuće odgovorne osobe,
  • podatke Agencije za kontakt,
  • poveznicu na internetsku stranicu Agencije s podacima o pravnim i fizičkim osobama koje nude medicinske proizvode na daljinu.
Na vrh stranice