O HALMED-u

Rezultati natječaja

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 2. srpnja 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Nina Lalić, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 21. veljače 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika specijalista za programska rješenja u Odsjeku informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Maja Fatiga, dipl. inf.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 14. veljače 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto stručnog/e savjetnika/ice za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr. sc. Višnja Drinovac Vlah, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 3. veljače 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto administrativnog referenta za promet lijekovima III stupnja u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Marijana Cvrlje.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 16. siječnja 2020. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg/e stručnog/e savjetnika/ice-specijalista I za ocjenu nekliničke i kliničke dokumentacije lijeka u Odsjeku za ocjenu sigurnosti i djelotvornosti lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Tihana Šlezak, dr. med., spec.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 27. prosinca 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto savjetnika za regulatornu znanost u Uredu ravnatelja u Ravnateljstvu. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja dr. sc. Vedrana Aljinović-Vučić, mr. pharm., dipl. ing. med. biokem.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 30. rujna 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto višeg/e stručnog/e savjetnika/ice-specijalista I za ocjenu dokumentacije o kakvoći lijeka u Odsjeku za ocjenu kakvoće lijekova u Odjelu za odobravanje lijekova. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Ružica Tolić, mag. pharm.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donijela je Odluku o poništenju natječaja kojeg je objavila na portalu MojPosao.net 7. studenog 2019. godine, za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda.


Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 7. kolovoza 2019. godine na portalu MojPosao.net objavila natječaj za radno mjesto glavnog/e koordinatora/ice za informiranje u farmakovigilanciji u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda. Nakon provedenog postupka selekcije, temeljem ostvarenih rezultata za navedeno radno mjesto je odabrana kandidatkinja Iva Kuliš, mag. pharm., univ. spec. oec.

Na vrh stranice