Promet, proizvodnja i inspekcija

Uputa za podnošenje zahtjeva za upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari

Za upis u očevidnik proizvođača djelatnih tvari za djelatnost proizvodnje, podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti sljedeće dokumente i podatke u pisarnicu HALMED-a:

  • Pisani zahtjev (treba sadržavati puni naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe podnositelja zahtjeva)
  • Ispunjen Obrazac prijave PROIZVOĐAČ, UVOZNIK I VELEPRODAJA DJELATNIH TVARI (dostupan u rubrici Obrasci) s priloženim podacima i dokumentima prema redoslijedu navedenom u obrascu
  • Dokaz o plaćenim troškovima postupka, prema cjeniku usluga HALMED-a

Sva dodatna pitanja mogu se uputiti HALMED-u putem e-adrese inspektorat@halmed.hr.