O HALMED-u

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

Aktualna javna nadmetanja

Evidencijski broj 4.3-19
Predmet Umjeravanje i održavanje HPLC Shimadzu
Datum objave u EOJN 12.12.2018.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2320301
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 02.01.2019. 12:00
Evidencijski broj 4.2-19
Predmet Umjeravanje i održavanje kromatografa Agilent
Datum objave u EOJN 10.12.2018.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2309459
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 28.12.2018. 10:00
Evidencijski broj 22.2-19
Predmet Usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova
Datum objave u EOJN 07.12.2018.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2303246
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 24.12.2018. 10:00
Evidencijski broj 6-18
Predmet Poslužitelji i diskovni sustavi
Datum objave u EOJN 29.11.2018.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2273772
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 20.12.2018. 13:00
Evidencijski broj 16-18
Predmet Arhivski sustav
Datum objave u EOJN 07.11.2018.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2200495
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 27.11.2018. 13:00
Evidencijski broj 12-18
Predmet Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava
Datum objave u EOJN 05.10.2018.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2107669
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 07.11.2018. 13:00

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.), a prije pokretanja postupka, naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Naručitelj zadržava pravo izmijeniti objavljenu dokumentaciju tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u kojem slučaju će produžiti rok za davanje primjedbi i prijedloga tako da između objave izmijenjene dokumentacije i krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga bude najmanje pet dana.

Po isteku krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti ga na ovoj internetskoj stranici.

Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 27. rujna 2018. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 17. svibnja 2018. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 16. listopada 2017. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na vrh stranice