O HALMED-u

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

Aktualna javna nadmetanja

Evidencijski broj 11-18
Predmet Nadogradnja i održavanje aplikacije OLIMP
Datum objave u EOJN 27.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1406418
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 15.01.2018. 13:00
Evidencijski broj 15-18
Predmet Održavanje storage sustava HP 3PAR
Datum objave u EOJN 21.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1401327
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 10.01.2018. 13:00
Evidencijski broj 3-18
Predmet Stražarske i čuvarske službe
Datum objave u EOJN 14.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1387259
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 29.12.2017. 10:00
Evidencijski broj 5-18
Predmet Usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova
Datum objave u EOJN 08.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1377027
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 28.12.2017. 14:00
Evidencijski broj 6-17
Predmet Poslužitelji i diskovni sustavi
Datum objave u EOJN 06.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1373100
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 28.12.2017. 13:00
Evidencijski broj 01-18
Predmet Umjeravanje i održavanje kromatografa Agilent
Datum objave u EOJN 05.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1369788
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 28.12.2017. 10:00
Evidencijski broj 02-18
Predmet Umjeravanje i održavanje HPLC Shimadzu
Datum objave u EOJN 01.12.2017.
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1366351
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 21.12.2017. 10:00

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.), a prije pokretanja postupka, naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Naručitelj zadržava pravo izmijeniti objavljenu dokumentaciju tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u kojem slučaju će produžiti rok za davanje primjedbi i prijedloga tako da između objave izmijenjene dokumentacije i krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga bude najmanje pet dana.

Po isteku krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti ga na ovoj internetskoj stranici.

Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 16. listopada 2017. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima