Farmakovigilancija

Pismo liječnicima o povezanosti reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®)

29.04.2010.

Roche d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode 29. travnja 2010. uputio pismo liječnicima propisivačima o novim podacima o sigurnosti primjene lijeka AVASTIN 25 mg/ml koncentrat otopine za infuziju (bevacizumabum).

Bevacizumab je rekombinantno humanizirano monoklonalno antitijelo koje inhibira vezivanje vaskularnog endotelnog faktora rasta (Vascular Endothelial Growth Factor-VEGF) za receptore na endotelnim stanicama, a odobreno je za primjenu u onkološkim indikacijama u kombiniranoj terapiji.

Pismom se liječnike želi upoznati o slučajevima preosjetljivosti i infuzijskih reakcija povezanima sa liječenjem bevacizumabom. Rizik od nastanka reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija u kliničkim ispitivanjima je utvrđen kod 5% bolesnika. Najveći broj opaženih reakcija su pripadale skupini blagih i umjerenih, dok su teže reakcije zabilježene u 0.2% bolesnika.

Slične anafilaktičke, infuzijske i reakcije anafilaktoidnog tipa su zabilježene i kod ostalih intravenski primjenjivanih monoklonskih protutijela, s različitom učestalošću pojavljivanja. Moguće popratne manifestacije su dispneja/poteškoće disanja, crvenilo praćeno osjećajem užarenosti/crvenilo/osip, hipotenzija ili hipertenzija, nezasićenost kisikom, bolovi u prsima, zimica te mučnina/povraćanje.

Tekst pisma nalazi se u nastavku:
"Povezanost reakcija preosjetljivosti i infuzijskih reakcija s liječenjem bevacizumabom (Avastin®)"

Povratak