Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ljuštenja čepa pri pripremi lijeka Taxotere (docetaksel) zbog korištenja neodgovarajuće veličine igle

09.08.2012.

Tvrtka Sanofi-aventis Croatia d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o riziku od ljuštenja čepa pri pripremi lijeka Taxotere (docetaksel). U pismu se zdravstvene radnike informira o korištenju odgovarajuće veličine igle kako bi se izbjegao rizik od ljuštenja čepa.

Pri korištenju igala veličine 18G ili 19G u pripremi Taxotere koncentrata za otopinu za infuziju može doći do pojave ljuštenja čepa, zbog čega je za izvlačenje potrebne količine docetaksela iz bočice Taxotere koncentrata za otopinu za infuziju potrebno koristiti iglu veličine 21G. Ta se veličina preporučuje na temelju primljenih izvještaja iz svijeta prema kojima su u štrcaljki koja se koristi za prijenos potrebne količine koncentrata iz bočice u infuzijsku vrećicu ili bocu, zamijećene čestice koje nastaju prilikom pripreme Taxotere koncentrata za otopinu za infuziju s iglom veličine 19G. Čestice su zamijećene prilikom vizualne provjere sadržaja štrcaljke prije injiciranja lijeka u infuzijsku otopinu. Stoga je uvijek prije primjene, odnosno kada god to otopina i spremnik dozvoljavaju, potrebno vizualno provjeriti postoji li u Taxotere koncentratu za otopinu za infuziju prisutnost čestica ili promjena boje.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

U HALMED-u do danas nije zaprimljena niti jedna prijava nuspojave na lijek Taxotere koja bi se odnosila na ljuštenje čepa pri pripremi lijeka. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene ovog lijeka te će o svim novim saznanjima javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak