Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o neispravnoj informaciji o neodobrenoj indikaciji u Uputi o lijeku na engleskom jeziku za lijek Tyverb 250mg filmom obložene tablete (lapatinib)

30.08.2012.

Tvrtka GlaxoSmithKline d.o.o., nositelj odobrenja za lijek Tyverb 250 mg filmom obložene tablete (lapatinib), je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o neispravnoj informaciji o indikaciji u Uputi o lijeku na engleskom jeziku koja se nalazi unutar pakovanja lijeka Tyverb. Neispravna Uputa o lijeku na engleskom jeziku sadrži indikaciju za primjenu lapatiniba u kombinaciji s paklitakselom koja nije odobrena u Republici Hrvatskoj. Uputa koja se nalazi izvana, kao prilog pakovanju, a koja je na hrvatskom jeziku, sadrži točnu i odobrenu indikaciju kao i ostale informacije vezane uz sigurno propisivanje i uzimanje lijeka Tyverb 250 mg filmom obložene tablete u Republici Hrvatskoj.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Povratak