Farmakovigilancija

Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja RAS statusa „divljeg tipa“ (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) prije liječenja lijekom Erbitux (cetuksimab)

07.01.2014.

Tvrtka Merck Serono je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni odobrene terapijske indikacije lijeka Erbitux za metastatski kolorektalni karcinom (mCRC).

Sažetak

  • Prije početka liječenja lijekom Erbitux potrebno je potvrditi nepostojanje RAS mutacija, odnosno potvrditi RAS status "divljeg tipa" (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a). RAS mutacijski status (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) mora se odrediti u iskusnom laboratoriju korištenjem validirane metode.
  • Do sada je prije početka liječenja lijekom Erbitux bilo potrebno odrediti KRAS mutacijski status na eksonu 2 i utvrditi nepostojanje mutacija, međutim, dodatni podaci pokazuju da je također potrebno potvrditi nepostojanje RAS mutacija tj. utvrditi RAS status "divljeg tipa" prema gore navedenoj definiciji kako bi lijek Erbitux bio aktivan.
  • U bolesnika s metastatskim kolorektalnim karcinomom koji su primali Erbitux u kombinaciji s kemoterapijom FOLFOX4, a čiji tumori imaju RAS mutacije (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) uočeno je inferiorno ukupno preživljenje (overall survival, OS), preživljenje bez progresije bolesti (progression-free survival, PFS) i stopa objektivnog odgovora (objective response rate, ORR) naspram onih koji su primali samo FOLFOX4 protokol.
  • Kontraindikacija za Erbitux u kombinaciji s kemoterapijom koja sadrži oksaliplatin (npr. FOLFOX4) sada obuhvaća sve bolesnike s metastatskim kolorektalnim karcinomom čiji tumori sadrže RAS mutaciju (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) ili je RAS mutacijski status nepoznat.

Osnovne informacije

Ažuriranje informacija o propisivanju i uključivanje dodatnih RAS mutacija temelje se na retrospektivnoj analizi podataka o podskupinama iz randomiziranog multicentričnog ispitivanja faze 2. lijeka Erbitux i FOLFOX4 protokola naspram samog FOLFOX4 u bolesnika s prethodno neliječenim mCRC-om (OPUS ispitivanje EMR 62202 047). OPUS ispitivanje obuhvaćalo je 337 bolesnika, od kojih je 179 bolesnika imalo KRAS "divlji tip" tumora (na eksonu 2). Incidencija dodatnih RAS mutacija unutar populacije KRAS "divljeg tipa" na eksonu 2 bila je 30,5%.
Isključenjem bolesnika čiji su tumori imali dodatne mutacije na NRAS eksonima 2, 3 i 4 i KRAS eksonima 3 i 4 iz populacije KRAS "divljeg tipa" na eksonu 2 došlo je do poboljšanja kliničkih ishoda. S druge strane, utvrđeno je da bolesnici čiji tumori imaju RAS mutacije (uključujući i one izvan eksona 2 KRAS-a), a bili su liječeni lijekom Erbitux i FOLFOX4 protokolom, imaju inferiorno preživljenje, PFS i ORR u odnosu na liječenje samo protokolom FOLFOX4.

Odobrene terapijske indikacije za Erbitux su stoga izmijenjene radi otklanjanja rizika negativnog utjecaja na bolesnike s dodatnim RAS mutacijama pored onih KRAS mutacija na eksonu 2.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovdje.

HALMED do danas nije zaprimio niti jednu prijavu nuspojave povezane s primjenom lijeka Erbitux koja bi se odnosila na gore navedene RAS mutacije. HALMED će nastaviti pratiti sigurnost primjene cetuksimaba te će o svim novim saznanjima javnost biti pravovremeno obaviještena.

Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, putem obrasca ili on-line aplikacije, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije.

Na vrh stranicePovratak