Farmakovigilancija

Europska agencija za lijekove započela ocjenu lijekova za liječenje dijabetesa iz skupine inhibitora SGLT2 zbog rizika od dijabetičke ketoacidoze

12.06.2015.

Europska agencija za lijekove (EMA) započela je ocjenu sljedećih lijekova za liječenje dijabetesa iz skupine inhibitora SGLT2: kanagliflozin, dapagliflozin i empagliflozin. Cilj ovog postupka je ocijeniti rizik od dijabetičke ketoacidoze, ozbiljnog stanja koje se obično javlja kada u osoba s dijabetesom tipa 1 razine inzulina budu preniske.

Ocjena inhibitora SGLT2 pokrenuta je na zahtjev Europske komisije, slijedom prijava sumnji na nuspojave dijabetičke ketoacidoze u bolesnika u kojih su inhibitori SGLT2 korišteni u liječenju dijabetesa tipa 2. Svi slučajevi bili su ozbiljni, a u nekima od njih bila je potrebna hospitalizacija. Iako je dijabetička ketoacidoza obično praćena visokim razinama šećera u krvi, u dijelu navedenih slučajeva razina šećera u krvi bila je samo umjereno povišena. Zbog ovih neuobičajenih razina šećera u krvi može doći do odgode u postavljanju dijagnoze i početku liječenja.
EMA će sada ocijeniti sve dostupne podatke o riziku od dijabetičke ketoacidoze uz primjenu inhibitora SGLT2 i razmotriti jesu li potrebne promjene u načinu na koji se ovi lijekovi koriste u EU.

Dok je ova ocjena u tijeku, zdravstveni radnici bit će pismenim putem obaviješteni o riziku od dijabetičke ketoacidoze i o načinu zbrinjavanja. Bolesnici se u slučaju zabrinutosti ili pitanja oko korištenja lijekova za liječenje dijabetesa trebaju obratiti svom liječniku ili ljekarniku. Važno je da bolesnici koji boluju od dijabetesa nastave uzimati propisane lijekove i da ih ne prestanu uzimati bez prethodnog savjetovanja sa liječnikom.

Više informacija o ovom postupku dostupno je na stranicama EMA-e, odnosno ovdje.

Povratak