Farmakovigilancija

Nove preporuke za minimizaciju rizika od rijetke infekcije mozga (PML) i vrste karcinoma kože povezanih s primjenom lijeka Gilenya (fingolimod)

18.12.2015.

Europska agencija za lijekove (EMA) izdala je nove preporuke za liječnike i bolesnike o potencijalnom riziku povezanom s imunosupresivnim učinkom lijeka Gilenya (fingolimod), koji se primjenjuje u liječenju multiple skleroze. Nove preporuke izdaju se s ciljem minimizacije rizika od progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) i od karcinoma bazalnih stanica kože u bolesnika liječenih Gilenyom.

PML je rijetka infekcija mozga uzrokovana John Cunningham (JC) virusom, koji uzrokuje simptome koji mogu nalikovati simptomima napadaja multiple skleroze, a koja može dovesti do teške invalidnosti ili smrti. Karcinom bazalnih stanica je spororastući karcinom kože koji se gotovo nikada ne širi na druge dijelove tijela ili postaje po život opasan, ali koji može biti mutilirajući ako se ne liječi promptno.

Fingolimod, djelatna tvar Gilenye, smanjuje aktivnost imunološkog sustava, osobito određenih stanica koje se naziva T stanicama. Budući da su T stanice uključene u borbu protiv bolesti i infekcija, bolesnici liječeni Gilenyom mogu biti pod povećanim rizikom od razvoja nekih infekcija i bolesti, uključujući PML i neke vrste karcinoma. Dosad su prijavljena tri slučaja PML-a u bolesnika liječenih Gilenyom koji nisu prethodno bili liječeni natalizumabom (natalizumab je drugi lijek koji se također koristi u liječenju multiple skleroze). Nadalje, prijavljen je 151 slučaj karcinoma bazalnih stanica.

EMA je sada preporučila da se bolesnike evaluira prije započinjanja i tijekom liječenja Gilenyom, kako bi se moglo rano otkriti znakove ili simptome koji mogu biti povezani s PML-om ili karcinomom bazalnih stanica i kako bi se bolesnike moglo liječiti u skladu s tim. Prije početka liječenja Gilenyom početni nalaz MR-a mora biti dostupan (obično unutar tri mjeseca) kao referentan nalaz. Ako se posumnja na PML, potrebno je odmah snimiti MR i obustaviti liječenje Gilenyom dok se sumnja na PML ne isključi. S obzirom na rizik od karcinoma bazalnih stanica, liječnički pregled kože se preporuča provesti prije početka liječenja, nakon najmanje jedne godine liječenja i zatim najmanje jednom godišnje tijekom liječenja Gilenyom. Gilenyu se ne smije primjenjivati u bolesnika s karcinomom bazalnih stanica ili s bilo kojom vrstom karcinoma.

Informacije o lijeku Gilenya bit će nadopunjene novim informacijama o PML-u, karcinomu bazalnih stanica i ostalim rizicima povezanim sa slabljenjem imunološkog sustava, u skladu s novim preporukama.

Informacije za bolesnike

 • Gilenya, lijek za liječenje multiple skleroze, smanjuje aktivnost imunološkog sustava (prirodne obrane organizma). Zbog toga bolesnici liječeni Gilenyom mogu biti pod povećanim rizikom od razvoja infekcija, uključujući ozbiljnu infekciju mozga poznatu pod nazivom progresivna multifokalna leukoencefalopatija (PML), kao i nekih vrsta karcinoma kao što je karcinom bazalnih stanica (spororastući tip karcinoma kože).
 • Iako rijedak, izglednije je da će se PML javiti tijekom liječenja Gilenyom u bolesnika koji su prethodno bili liječeni drugim imunosuprimirajućim lijekom za liječenje multiple skleroze kao što je natalizumab. Međutim, nedavno su zabilježena tri slučaja PML-a u bolesnika liječenih Gilenyom, a koji nisu prethodno bili liječeni natalizumabom. PML je ozbiljno stanje koje može dovesti do teške invalidnosti ili smrti.
 • Tijekom liječenja Gilenyom liječnik će provoditi pretrage kao što je MR kako bi se pratilo stanje bolesnika; ako se posumnja na PML, liječnik će obustaviti liječenje Gilenyom dok se sumnja na PML ne isključi.
 • Simptomi PML-a nalikuju simptomima napadaja multiple skleroze. Simptomi mogu uključivati promjene raspoloženja ili ponašanja, rupe u pamćenju, poteškoće u govoru i komunikaciji. U slučaju sumnje na to da se bolest pogoršava ili ako se pojave novi ili neuobičajeni simptomi potrebno je obratiti se liječniku što je ranije moguće.
 • Prije početka liječenja Gilenyom i jednom godišnje tijekom liječenja potreban je liječnički pregled kože kako bi se uočile bilo kakve rane, izrasline ili oštećena područja (lezije) koje se mogu pojaviti i koje mogu biti znak karcinoma; u slučaju otkrivanja lezije moguće je da će biti potrebno provesti daljnje testove. U slučaju pojave kožnih lezija koje ne zacijele unutar nekoliko tjedana potrebno je obratiti se liječniku.

Informacije za zdravstvene radnike
Zbog svojeg imunosupresivnog učinka Gilenya (fingolimod) može dovesti do predispozicije za ozbiljne nuspojave. Prijavljeni su slučajevi progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML), oportunističkih infekcija uključujući infekcije središnjeg živčanog sustava, kao i karcinoma uključujući karcinom bazalnih stanica. Slučajevi PML-a u bolesnika prethodno liječenih imunosupresivima bili su prijavljivani nakon odobrenja Gilenye za stavljanje u promet. Nedavno su se javila tri potvrđena slučaja PML-a u bolesnika liječenih Gilenyom koji nisu bili prethodno liječeni natalizumabom.

U svjetlu dostupnih podataka, EMA preporučuje sljedeće:

 • Liječnici trebaju biti na oprezu zbog rizika od PML-a povezanog s Gilenyom i trebaju informirati bolesnike i osobe koje o njima skrbe o ranim znakovima i simptomima koji ukazuju na PML. Bolesnicima treba savjetovati da potraže liječničku pomoć ako misle da im se bolest pogoršava ili ako se pojave neki novi ili neuobičajeni simptomi.
 • Prije početka liječenja Gilenyom početni nalaz MR-a mora biti dostupan (obično unutar tri mjeseca) kao referentan nalaz. Prilikom rutinskog MR-a (u skladu s nacionalnim i lokalnim preporukama) liječnici trebaju obratiti pozornost na lezije koje bi mogle odgovarati PML-u. MR se može smatrati mjerom povećanog opreza u bolesnika koji su pod povećanim rizikom od pojave PML-a.
 • Ako se posumnja na PML, potrebno je odmah snimiti MR i obustaviti liječenje fingolimodom dok se sumnja na PML ne isključi.
 • PML se može javiti samo u prisutnosti JC virusa. U slučaju provođenja testiranja na protutijela protiv JC virusa, treba uzeti u obzir da učinak limfopenije na točnost takvih testova nije ispitana u bolesnika liječenih fingolimodom. Liječnici također trebaju uzeti u obzir da negativan rezultat testa ne isključuje mogućnost naknadne infekcije JC virusom.
 • Tijekom programa kliničkih ispitivanja i nakon stavljanja lijeka u promet u bolesnika liječenih fingolimodom prijavljeni su slučajevi karcinoma bazalnih stanica. Gilenya je odsad kontraindicirana u bolesnika s karcinomom bazalnih stanica.
 • Liječnici trebaju biti na oprezu zbog pojave kožnih lezija, a liječnički pregled kože preporuča se provesti prije početka liječenja, nakon najmanje jedne godine liječenja i zatim najmanje jednom godišnje tijekom liječenja Gilenyom. Bolesnike je potrebno informirati o uobičajenim znakovima koji mogu ukazivati na karcinom bazalnih stanica (kožni noduli ili lezije koje ne zacijele unutar nekoliko tjedana) i o potrebi da se obrate liječniku u slučaju pojave takvih znakova. Bolesnike s lezijama koje mogu ukazivati na karcinom bazalnih stanica potrebno je uputiti dermatologu.

Informacije o lijeku Gilenya bit će nadopunjene u skladu s gore navedenim preporukama.

Više o lijeku
Gilenya je lijek koji se primjenjuje u liječenju odraslih osoba koje boluju od multiple skleroze, bolesti u kojoj upala uništava zaštitini omotač živaca. Ovaj lijek se specifično koristi u bolesnika s relapsno-remitirajućim oblikom multiple skleroze, u kojem se pogoršanja bolesti (relapsi) izmjenjuju s poboljšanjima (remisijama). Gilenya se primjenjuje u slučaju kada bolest ne reagira unatoč liječenju barem jednom terapijom koja modificira tijek bolesti ili ako je bolest teška i brzo se pogoršava. Djelatna tvar Gilenye je fingolimod.

Više o postupku
Ocjenu Gilenye provelo je Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) EMA-e tijekom procedure koju se naziva izmjenom tipa II. Tijekom ocjene CHMP je tražio savjet grupe eksperata iz područja neurologije.

Mišljenje CHMP-a bit će proslijeđeno Europskoj komisiji na usvajanje pravno obvezujuće odluke za zemlje EU.

Na vrh stranicePovratak