Farmakovigilancija

CHMP potvrdio preporuke za primjenu lijeka Zydelig

26.07.2016.

Povjerenstvo za humane lijekove (CHMP) pri Europskoj agenciji za lijekove (EMA) potvrdilo je da koristi primjene lijeka Zydelig (idelalisib) u liječenju dviju vrsta raka krvi, kronične limfocitne leukemije (KLL) i folikularnog limfoma, nadmašuju rizike njegove primjene. Međutim, nakon ocjene lijeka Zydelig, usvojene su ažurirane preporuke za minimizaciju rizika od ozbiljnih infekcija.

Svi bolesnici trebaju primati antibiotike tijekom liječenja i do šest mjeseci nakon prestanka liječenja lijekom Zydelig, kako bi se spriječila upala pluća uzrokovana Pneumocystis jirovecii. Bolesnike također treba nadzirati radi pojave znakova infekcije i redovito provoditi krvne pretrage da bi se odredio broj bijelih krvnih stanica. Nizak broj bijelih krvnih stanica može ukazivati na povećani rizik od infekcije, kada se treba razmotriti ukidanje terapije. Liječenje Zydeligom ne smije se započeti u bolesnika s bilo kakvom generaliziranom infekcijom.

Dodatno, nakon inicijalnih mjera predostrožnosti u kojima je preporučeno da se liječenje Zydeligom ne smije započeti u prethodno neliječenih bolesnika s KLL-om s određenim genetskim mutacijama tumorskih stanica (1), zaključeno je da se liječenje smije započeti i u ovih bolesnika, ali samo ako se u njih ne može primijeniti niti jedno drugo zamjensko liječenje i ako se istovremeno primjenjuju mjere za sprečavanje razvoja infekcije.

Ocjena, koju je provelo Povjerenstvo za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC), započela je zbog zabilježenih smrtnih ishoda u tri klinička ispitivanja u kojima lijek nije bio primjenjivan na način kako je trenutačno odobreno, ili je bio primjenjivan u kombinacijama s drugim lijekovima koje također nisu odobrene. PRAC je ocijenio podatke iz navedenih kliničkih ispitivanja zajedno sa svim drugim dostupnim podacima o lijeku i savjetima stručnjaka iz ovog područja. Iako u ispitivanjima lijek nije bio primjenjivan na način kako je trenutačno odobreno, PRAC je zaključio da se rizik od razvoja infekcija odnosi i na primjenu lijeka u trenutno odobrenim indikacijama. CHMP je potvrdio preporuke PRAC-a te će mišljenje CHMP-a sada biti proslijeđeno Europskoj komisiji koja će dati završnu, pravno obvezujuću odluku.

Informacije za bolesnike

 • U kliničkim ispitivanjima lijeka Zydelig, koji se primjenjuje u liječenju nekih vrsta raka, prijavljeni su slučajevi razvoja ozbiljnih infekcija. Da bi se osiguralo da se ovaj lijek uzima na najsigurniji mogući način, uvedene su promjene u načinu primjene lijeka.
 • Bolesnici liječeni lijekom Zydelig primat će antibiotike kao preventivnu terapiju kako bi se spriječio razvoj jedne vrste upale pluća (upala pluća uzrokovana Pneumocystis jirovecii). Budući da su se neke infekcije dogodile nakon završetka liječenja raka, antibiotike će morati uzimati i 2 do 6 mjeseci nakon prestanka primjene lijeka Zydelig.
 • Liječnici će redovito nadzirati bolesnike radi pojave znakova infekcije. U slučaju pojave vrućice, kašlja ili otežanog disanja bolesnici trebaju odmah kontaktirati svojeg liječnika.
 • Liječnici će redovito provoditi krvne pretrage kako bi se odredio broj bijelih krvnih stanica, budući da nizak broj bijelih krvnih stanica može dovesti do povećanog rizika od infekcije. Ako je broj bijelih krvnih stanica prenizak, liječnik može prekinuti liječenje lijekom Zydelig.
 • Bolesnici ne smiju prestati uzimati lijek Zydelig bez prethodne konzultacije sa svojim liječnikom. U slučaju pitanja ili zabrinutosti bolesnici se trebaju obratiti svom liječniku.

Informacije za zdravstvene radnike

 • U tri klinička ispitivanja (2) u prvoj liniji liječenja KLL-a i relapsnog indolentnog non-Hodgkinovog limfoma uočena je veća učestalost ozbiljnih nuspojava, uključujući one sa smrtnim ishodom, u bolesnika koji su povrh standardnog liječenja primali lijek Zydelig, u odnosu na bolesnike koji su povrh standardnog liječenja primali placebo. Postotak smrtnih ishoda bio je 8% u ispitivanju u prethodno neliječenih bolesnika s KLL-om, te 8% i 5% u ispitivanju u prethodno neliječenih bolesnika s indolentnim non-Hodgkinovim limfomom, dok je u kontrolnim skupinama koje su primale placebo iznosio 3%, 6% i 1%. Većina smrtnih ishoda bila je uzrokovana infekcijama kao što su Pneumocystis jirovecii pneumonija i citomegalovirusne infekcije.
 • U ispitivanja su bili uključeni bolesnici čija bolest ima drukčije karakteristike od onih obuhvaćenih trenutačno odobrenom indikacijom te su bili liječeni kombinacijom lijekova koja trenutačno nije odobrena, što je moglo utjecati na porast stope infekcija. Stoga je relevantnost ovih rezultata za uporabu Zydeliga u trenutačno odobrenoj indikaciji ograničena, ali upućuje na potrebu za povećanjem mjera za minimalizaciju rizika od infekcija.
 • Ako se provode dolje navedene ažurirane mjere za minimizaciju rizika od infekcija, Zydelig se može nastaviti primjenjivati u kombinaciji s rituksimabom u bolesnika s KLL-om koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju i kao monoterapija u bolesnika s folikularnim limfomom refrakternim na dvije prethodne linije liječenja.
 • Zydelig se također smije primjenjivati u kombinaciji s rituksimabom kao prva linija liječenja u bolesnika s KLL-om koji imaju deleciju 17p ili mutaciju TP53 i ne mogu primiti nijednu drugu terapiju, pod uvjetom da se provode dolje navedene ažurirane mjere za minimizaciju rizika od infekcija.
 • Bolesnike treba informirati o riziku od razvoja infekcija povezanih s primjenom lijeka Zydelig. Zydelig se ne smije započeti u bolesnika u kojih su prisutni ikakvi znakovi sustavne infekcije.
 • Svi bolesnici trebaju tijekom liječenja i 2 do 6 mjeseci nakon prestanka liječenja lijekom Zydelig primiti profilaksu protiv P. jirovecii pneumonije. Bolesnike se treba nadzirati radi pojave respiratornih znakova i simptoma. Također se preporučuje redovito kliničko i laboratorijsko praćenje bolesnika kako bi se otkrila citomegalovirusna infekcija, što će biti uvršteno i u ažurirani Sažetak opisa svojstava lijeka (SmPC).
 • Također je potrebno redovito provoditi krvne pretrage kako bi se detektirala neutropenija. U slučaju teške neutropenije može biti potrebno prekinuti liječenje, u skladu s ažuriranim Sažetkom opisa svojstava lijeka (SmPC).

Više o lijeku

Zydelig je lijek namijenjen za liječenje raka, a sadrži djelatnu tvar idelalisib. U EU-u odobren je za liječenje dviju vrsta raka bijelih krvnih stanica: kronične limfocitne leukemije i folikularnog limfoma (jedne vrste non-Hodgkinovog limfoma):

 • Kod kronične limfocitne leukemije Zydelig se primjenjuje u kombinaciji s rituksimabom kod bolesnika koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju, kao i u prethodno neliječenih bolesnika s određenim genetskim mutacijama tumorskih stanica (delecija 17p ili mutacija TP53), za koje druge vrste liječenja nisu primjerene;
 • Kod folikularnog limfoma primjenjuje se kao jedini lijek (monoterapija) kod bolesnika koji nisu odgovorili na dvije prethodne terapije.

Više informacija o trenutačno odobrenoj primjeni lijeka Zydelig dostupno je ovdje.

Više o postupku

Ocjena lijeka Zydelig započela je u ožujku 2016. godine na zahtjev Europske komisije, prema čl. 20. Uredbe (EZ) br. 726/2004.

Ocjenu lijeka Zydelig proveo je PRAC, povjerenstvo odgovorno za ocjenu sigurnosnih pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je donijelo niz preporuka. Preporuke PRAC-a proslijeđene su Povjerenstvu za humane lijekove (CHMP), odgovornom za pitanja koja se odnose na lijekove za liječenje ljudi, koje je usvojilo konačno mišljenje pri EMA-i. Posljednji korak u ovom postupku je usvajanje pravno obvezujuće odluke za sve zemlje članice EU-a, koju će Europska komisija usvojiti u dogledno vrijeme.

Reference

1. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/03/news_detail_002490.jsp
2. GS-US-312-0123 a phase 3, randomised, double blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of idelalisib in combination with bendamustine and rituximab for previously untreated CLL;
GS-US-313-0124 a phase 3, randomised, double blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of idelalisib in combination with rituximab for previously treated iNHL;
GS-US-313-0125 a phase 3, randomised, double blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of idelalisib in combination with bendamustine and rituximab for previously treated iNHL;

Na vrh stranicePovratak