Farmakovigilancija

Novosti sa sjednice CMDh-a iz listopada 2020. godine

23.10.2020.

Zaključci sa sjednice Koordinacijske grupe za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (engl. Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human, CMDh), održane u listopadu 2020. godine, dostupni su na internetskim stranicama CMDh/HMA-a, odnosno ovdje.

U objavljenim zaključcima nalaze se i informacije vezane uz prisustvo nitrozaminskih onečišćenja u lijekovima koji sadrže rifampicin. Nadležna tijela u Europskoj uniji istražuju moguću prisutnost nitrozaminskog onečišćenja, 1-nitrozo-4 metilpiperazina (MeNP) u pojedinim serijama djelatne tvari rifampicin.

Koordinacijska grupa za postupke međusobnog priznavanja i decentralizirane postupke (CMDh), koja predstavlja države članice EU-a, u kontaktu je s proizvođačima ovih lijekova kako bi se osiguralo odgovarajuće ispitivanje predmetne djelatne tvari.

Rifampicin se koristi kao prva linija u liječenja tuberkuloze, a primjenjuje se i za liječenje drugih ozbiljnih infekcija, uključujući infekcije krvi i lepru. U skladu s odobrenim informacijama o lijeku, zdravstveni radnici trebaju nastaviti propisivati lijekove koji sadrže rifampicin kao i do sada, jer je rizik prestanka liječenja rifampicinom znatno veći od potencijalnog rizika koji predstavljaju MeNP onečišćenja.

Dodatne informacije dostupne su na internetskim stranicama Europske agencije za lijekove, odnosno ovdje.

Povratak