Lijekovi

Kventiax 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Kventiax 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-654892104
Djelatna tvar kvetiapinfumarat
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 100 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-654892104-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-654892104-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-654892104-03]
Proizvođač Krka - farma d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 19.07.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/17-02/683
Urbroj 381-12-01/38-19-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Kvetiapin

100 mg

filmom obložena tableta

Povratak