Lijekovi

Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Q-Pin 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-934244167
Djelatna tvar kvetiapinfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg kvetiapina u obliku kvetiapinfumarata
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji   [HR-H-934244167-01]
Proizvođač Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Hrvatska
Nositelj odobrenja Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska
Datum rješenja 22.07.2019.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/18-02/66
Urbroj 381-12-01/30-19-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Kvetiapin

100 mg

filmom obložena tableta

Povratak