Lijekovi

Quelapin 100 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Quelapin 100 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-096248557
Djelatna tvar kvetiapinfumarat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 100 mg kvetiapina (u obliku kvetiapinfumarata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-096248557-01]
Proizvođač Jadran Galenski laboratorij d.d., Rijeka, Hrvatska
Genepharm S.A., Pallini Attiki, Grčka
Nositelj odobrenja Jadran Galenski laboratorij d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska
Datum rješenja 30.11.2015.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/15-02/60
Urbroj 381-12-01/70-15-04
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK N05AH04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Podsjetnik o važnosti nadziranja metaboličkih parametara tijekom liječenja kvetiapinom, verzija 2

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Kvetiapin

100 mg

filmom obložena tableta

Povratak