Lijekovi

Vixargio 15 mg i 20 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Vixargio 15 mg i 20 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-505191508
Djelatna tvar rivaroksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta od 15 mg sadrži 15 mg rivaroksabana jedna filmom obložena tableta od 20 mg sadrži 20 mg rivaroksabana
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 49 tableta u blisteru (pakiranje sa 42 tablete od 15 mg i pakiranje sa 7 tableta od 20 mg), u kutiji  [HR-H-505191508-01]
Proizvođač Medis International A.S., Bolatice, Češka
McDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Dublin 13, Irska
Mylan Germany GmbH , Bad Homburg, Hesse, Njemačka
Mylan Hungary Kft, Komárom, Mađarska
Nositelj odobrenja Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin, Irska
Datum rješenja 03.05.2022.
Rok rješenja 03.05.2027.
Klasa UP/I-530-09/20-01/327
Urbroj 381-12-01/70-22-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF01
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika Vixargio

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 03. svibnja 2022. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Viatris Limited, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irska obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Rivaroksaban Viatris 15 mg i 20 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine sažetak opisa svojstava lijeka, upute za propisivača i kartica s upozorenjima za bolesnika.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

15 mg + 20 mg

filmom obložena tableta

Povratak