Lijekovi

Rivaroxaban Viatris

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Rivaroxaban Viatris
Raniji naziv Rivaroxaban Mylan
Djelatna tvar rivaroksaban
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B01AF01
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

2,5 mg

filmom obložena tableta

Rivaroksaban

10 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Rivaroksaban

15 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Rivaroksaban

20 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Rivaroksaban

15 mg + 20 mg

filmom obložena tableta

Povratak