Lijekovi

Xarelto

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Xarelto
Djelatna tvar rivaroksaban
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK B01AF01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike, verzija 9
Poveznica na on line materijal za zdravstvene radnike
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika Xarelto tablete
Kartica s upozorenjima za bolesnika Xarelto granule za oralnu suspenziju

Pisma zdravstvenim radnicima

Naziv Datum Download
Pismo zdravstvenim radnicima o mogućem povećanom riziku od ponavljajućih trombotskih događaja u bolesnika s antifosfolipidnim sindromom na terapiji direktnim oralnim antikoagulansom 22.05.2019. Bayer AG, Daiichi Sankyo Europe GmbH, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG
Pismo zdravstvenim radnicima o preliminarnim rezultatima prijevremeno završenog kliničkog ispitivanja lijeka Xarelto (rivaroksaban) vezanima uz povećanje smrtnosti zbog bilo kojeg uzroka te tromboembolijskih događaja i krvarenja u bolesnika nakon transkateterske zamjene aortnog zaliska u kliničkom ispitivanju 04.10.2018. Bayer d.o.o.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

2,5 mg

filmom obložena tableta

Rivaroksaban

10 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Rivaroksaban

15 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Rivaroksaban

20 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Rivaroksaban

15 mg + 20 mg

filmom obložena tableta

Rivaroksaban

1 mg/ml

granule za oralnu suspenziju

Povratak