Lijekovi

Hrvatska kao referentna zemlja članica u MRP i DCP postupcima

Zaprimanje novih zahtjeva za razmatranje mogućnosti pokretanja postupka DCP-a ili MRP-a s Republikom Hrvatskom kao referentnom zemljom članicom (RMS)

(Rujan 2018.) HALMED zahtjeve za razmatranje mogućnosti pokretanja postupka decentraliziranog postupka (DCP) ili postupka međusobnog odobravanja (MRP) za davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka s Republikom Hrvatskom kao referentnom zemljom članicom (RMS) zaprima isključivo putem elektroničke pošte na adresu: dcp.mrp@halmed.hr.

HALMED-u se zasad mogu uputiti zahtjevi za razmatranje mogućnosti pokretanja postupka za generičke lijekove.

Zahtjev za razmatranje mogućnosti pokretanja DCP postupka potrebno je dostaviti na ispunjenom obrascu koji treba sadržavati sve relevantne podatke uključujući i podatke o predviđenim ostalim zemljama sudionicama u postupku. Dodatno je uz obrazac potrebno navesti sljedeće (može biti navedeno u elektroničkoj pošti):

  • planirani datum podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja kroz DCP postupak
  • podatak o tome je li na ispitivačkom mjestu na kojem je provedena studija bioekvivalencije provedena GCP-inspekcija od strane inspektorata države članice EU/EGP-a i kada.

Zahtjev za razmatranje mogućnosti pokretanja MRP postupka treba sadržavati sljedeće podatke:

  1. naziv lijeka
  2. djelatna tvar
  3. farmaceutski oblik i jačina lijeka
  4. broj ili klasa važećeg odobrenja u Republici Hrvatskoj
  5. planirani datum podnošenja zahtjeva za davanje odobrenja kroz MRP postupak
  6. predviđene ostale zemlje sudionice u postupku.

Svi zaprimljeni zahtjevi bit će uzeti u razmatranje te će, s obzirom na planirane poslovne procese i optimalno korištenje raspoloživih ljudskih resursa HALMED-a, određeni broj zahtjeva biti prihvaćen za nastavak postupka. U slučaju da podnositelj želi promijeniti djelatnu tvar i/ili farmaceutski oblik u već prihvaćenom zahtjevu, potrebno je HALMED-u podnijeti novi zahtjev za prihvaćanje uloge RMS-a u postupku.

Detaljne upute o podnošenju zahtjeva za decentralizirani postupak i postupak međusobnog priznavanja možete pronaći na internetskim stranicama Koordinacijske grupe za postupak međusobnog priznavanja i decentralizirani postupak za humane lijekove (CMDh), odnosno ovdje.