Lijekovi

Preporučeni prijevodi stručnih pojmova

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) donosi upute nositeljima odobrenja vezane uz prijevode stručnih pojmova čija se primjena preporučuje prilikom pripreme Sažetka opisa svojstava lijeka (SmPC) i Upute o lijeku (PL).

Tablica s preporučenim prijevodima stručnih pojmova dostupna je ovdje.

Tablica će se periodički revidirati, a u nastavku navodimo nekoliko općenitih napomena koje bi nositelji odobrenja trebali uzeti u obzir prilikom pripreme Sažetka opisa svojstava lijeka, Upute o lijeku, Kartice za bolesnika te označavanja lijeka.

Sažetak opisa svojstava lijeka

Tekst Sažetka opisa svojstava lijeka namijenjen je zdravstvenim djelatnicima - liječnicima, farmaceutima i dr. i pisan je stručnim jezikom. Stoga se u prijevodu na hrvatski jezik trebaju koristiti stručni termini koji su ujedno najtočniji i najjasniji prijevod s originalnog teksta, a specijalistima koji ga čitaju daje odgovarajuću, tj. stručnu i nedvosmislenu informaciju. Kad god je moguće trebaju se koristiti pojmovi prema desetoj reviziji Međunarodne klasifikacije bolesti i srodnih zdravstvenih stanja (MKB-10).

Uputa o lijeku

Tekst upute o lijeku namijenjen je pacijentima i pisan je na laički tj. svima razumljiv način ("patient friendly"). Stoga se u prijevodu na hrvatski jezik preporučuje koristiti odgovarajući prijevod koji svojom jednostavnošću omogućuje razumijevanje svih potrebnih informacija. Na taj način izbjegava se moguće nerazumijevanje važnih podataka koji su u tekstu Sažetka opisa svojstava lijeka pisani stručnom terminologijom (npr. indikacije, kontraindikacije, mjere opreza, nuspojave i sl.).

Kartica za bolesnika

Tekst Kartice za bolesnika namijenjen je pacijentima i pisan je na njima razumljiv način te se u prijevodu na hrvatski jezik preporučuje koristiti pojmove koji su razumljiviji široj populaciji.

Označavanje lijeka

Tekst vanjskog i unutarnjeg označavanja lijeka sadrži farmaceutske pojmove za koje je važeća Hrvatska farmakopeja.