Lijekovi

Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja uputa za korištenje lijeka Genotropin (somatropin) radi izbjegavanja posljedica mogućeg oštećenja napunjene brizgalice

04.01.2016.

Tvrtka Pfizer Croatia d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o važnosti pridržavanja uputa za korištenje lijekova Genotropin 5,3 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Genotropin 12 mg prašak i otapalo za otopinu za injekciju (somatropin) radi izbjegavanja posljedica mogućeg oštećenja napunjene brizgalice.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o novim sigurnosnim informacijama vezanim uz učinke na jetrenu funkciju lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir), s ili bez lijeka Exviera (dasabuvir)

04.01.2016.

Tvrtka Abbvie d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputila pismo zdravstvenim radnicima o važnim novim sigurnosnim informacijama vezanima uz sigurnost primjene lijeka Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) s ili bez lijeka Exviera (dasabuvir), a s obzirom na utjecaj navedenih lijekova na jetrenu funkciju.

opširnije