O HALMED-u

Javnost rada

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13. i 85/15.), Agencija osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Agencije, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća Agencije ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama Upravnog vijeća Agencije koje su, u skladu s odredbama navedenog Zakona, otvorene za javnost omogućeno je prisustvovanje 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će s obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz osobnu iskaznicu te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 5 dana prije održavanja sjednice Službeniku za informiranje Agencije dostaviti ispunjeni Zahtjev za sudjelovanje na sjednici Upravnog vijeća na jedan od sljedećih načina:

  • putem telefaksa na broj +385 1 4884 110
  • putem elektroničke pošte na uredzajavnost@halmed.hr
  • poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Agencije za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, 10 000 Zagreb, radnim danom od 8.00 do 15.30 sati.

Raspored sjednica Upravnog vijeća Agencije objavljuje se ovdje.