O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 11. siječnja 2021. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti,
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili završeno specijalističko usavršavanje iz područja biomedicine i zdravstva,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 2 godine

Opis poslova:

 • sudjelovanje u ocjeni prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj
 • sudjelovanje u postupku provođenja detekcije signala i ocjeni pripadajućih dokumenata
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj
 • sudjelovanje u ocjeni dokumentacije podnesene u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet kao samostalni ocjenitelj

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 19. siječnja 2021. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".


Na portalu MojPosao.net dana 8. prosinca 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti,
 • znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • stručni i administrativni poslovi vezani uz zahtjeve za davanje, obnovu, izmjenu, prijenos i ukidanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet
 • poslovi koordinacije ocjene dokumentacije o lijeku dostavljene uz zahtjeve za davanje, obnovu, izmjenu, prijenos i ukidanje odobrenja za stavljanje lijeka u promet (za nacionalne postupke NP, centralizirane postupke CP; postupke međusobnog priznavanja te decentralizirane postupke MRP/DCP)
 • poslovi koordinacije izrade izvješća o ocjeni koristi i rizika primjene lijeka
 • sudjelovanje u pregledu i pripremi tekstova informacija o lijeku (sažetak opisa svojstava lijeka, uputa o lijeku i označivanje lijeka) te provjere njihove usklađenosti s predloškom za izradu informacija o lijeku.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 16. prosinca 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za regulatorne poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za regulatorne poslove u Odsjeku za regulatorne poslove u Odjelu za odobravanje lijekova dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 12. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove I stupnja u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij pravne struke
 • 3 godine radnog iskustva u struci
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • priprema i provođenje postupaka javne nabave
 • sudjelovanje u izradi akata u upravnom postupku
 • izrađivanje ugovora o radu i odluka iz radnih odnosa
 • pripreme ovršnih postupaka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove I stupnja".

Obavijest kandidatima za radno mjesto višeg stručnog suradnika za pravne poslove I stupnja o odgodi provedbe natječaja dostupna je ovdje. Provedba postupka testiranja odgađa se do daljnjeg zbog trenutačne epidemiološke situacije, a u svrhu sprječavanja širenja bolesti COVID-19.


Na portalu MojPosao.net dana 12. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši informatički referent/ica II stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatike
 • 5 godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

 • održavanje računalne i mrežne infrastrukture
 • instalacija operativnih sustava i sistemskih softvera te njihovih nadogradnji i zakrpa
 • održavanje i administriranje sustava za sigurnosne kopije
 • održavanje i administriranje baza podataka
 • održavanje i administriranje sustava za kibernetičku sigurnost
 • komunikacija prema vanjskim izvođačima
 • pružanje stručne korisničke pomoći internim i vanjskim korisnicima sustava.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši informatički referent II stupnja".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg informatičkog referenta II stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove dostupne su ovdje.

Na vrh stranice