O HALMED-u

Trenutačno otvoreni natječaji za radna mjesta

Na portalu MojPosao.net dana 12. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove I stupnja u Odsjeku za pravne i opće poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij pravne struke
 • 3 godine radnog iskustva u struci
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • priprema i provođenje postupaka javne nabave
 • sudjelovanje u izradi akata u upravnom postupku
 • izrađivanje ugovora o radu i odluka iz radnih odnosa
 • pripreme ovršnih postupaka.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove I stupnja".


Na portalu MojPosao.net dana 12. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši informatički referent/ica I stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatike
 • poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

 • održavanje računalne i mrežne infrastrukture
 • instalacija operativnih sustava i sistemskih softvera te njihovih nadogradnji i zakrpa
 • održavanje i administriranje sustava za sigurnosne kopije
 • održavanje i administriranje baza podataka
 • održavanje i administriranje sustava za kibernetičku sigurnost
 • komunikacija prema vanjskim izvođačima
 • pružanje stručne korisničke pomoći internim i vanjskim korisnicima sustava.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši informatički referent I stupnja".


Na portalu MojPosao.net dana 12. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši informatički referent/ica II stupnja u Odsjeku za informatičke poslove u Odjelu za pravne, ekonomske, informacijske i opće poslove

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij informatike
 • 5 godina radnog iskustva u struci
 • poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova:

 • održavanje računalne i mrežne infrastrukture
 • instalacija operativnih sustava i sistemskih softvera te njihovih nadogradnji i zakrpa
 • održavanje i administriranje sustava za sigurnosne kopije
 • održavanje i administriranje baza podataka
 • održavanje i administriranje sustava za kibernetičku sigurnost
 • komunikacija prema vanjskim izvođačima
 • pružanje stručne korisničke pomoći internim i vanjskim korisnicima sustava.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 20. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši informatički referent II stupnja".


Na portalu MojPosao.net dana 1. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik/ica za inspekcijske poslove u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij zdravstvenog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja
 • komunikacijske vještine i vještine u međuljudskim odnosima
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje regulative lijekova
 • organizacijske sposobnosti
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • priprema nadzora u svrhu utvrđivanja ispunjavanja uvjeta dobre proizvođačke prakse i provjere farmakovigilancijskog sustava kod nositelja odobrenja
 • sudjelovanje u postupcima davanja proizvodne dozvole, upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih i pomoćnih tvari i davanja potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse
 • sudjelovanje u postupcima davanja dozvole za promet na veliko lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima te dozvola za promet na malo lijekovima i medicinskim proizvodima
 • sudjelovanje u postupcima vezanim uz praćenja neispravnosti u kakvoći lijeka
 • poslovi informiranja i edukacije o lijekovima te davanja stručnih savjeta iz područja djelatnosti Agencije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 9. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za inspekcijske poslove".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za inspekcijske poslove u Odsjeku za inspekcijske poslove u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 1. listopada 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Stručni suradnik/ica za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 1 godine, probni rad 90 dana

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih i biotehničkih znanosti
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Opis poslova:

 • prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o godišnjem prometu lijekova u ljekarnama i bolničkim ljekarnama te veleprodajama
 • rad na promidžbi sigurne uporabe lijekova i racionalne farmakoterapije.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 9. listopada 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto stručni suradnik za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto stručnog suradnika za farmakoekonomiku i potrošnju lijekova u Odsjeku za promet lijekovima i farmakoekonomiku u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.


Na portalu MojPosao.net dana 2. srpnja 2020. godine objavljen je natječaj za sljedeće radno mjesto:

Viši/a stručni suradnik/ica-specijalist/ica za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda

- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci

Uvjeti radnog mjesta:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili poslijediplomski stručni/znanstveni studij iz područja biomedicine i zdravstva ili prirodnih, biotehničkih ili tehničkih znanosti
 • radno iskustvo u struci od najmanje 5 godina ili radno iskustvo od najmanje 3 godine u struci te akademski stupanj i/ili specijalizacija u zdravstvu
 • znanje engleskog jezika
 • poželjno radno iskustvo na poslovima farmakovigilancije 2 godine.

Opis poslova:

 • ocjena prijava sumnji na nuspojave zaprimljenih od zdravstvenih radnika, korisnika lijekova ili nositelja odobrenja za stavljanje lijekova u promet
 • provođenje detekcije signala
 • ocjena dokumentacije u sklopu postupka izmjene odobrenja za stavljanje lijekova u promet
 • ocjena dokumentacije u sklopu obnove odobrenja za stavljanje lijekova u promet.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome najviše završene škole
 • presliku uvjerenja nadležnog tijela ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od 6 mjeseci
 • presliku identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica)
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, preslika radne knjižice ili drugi odgovarajući dokument).

Kandidati koji budu odabrani bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o čemu će biti posebno obaviješteni.

Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode www.halmed.hr najmanje 8 dana prije testiranja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta podnose se do 10. srpnja 2020. godine, na adresu: Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Ksaverska cesta 4, Zagreb s naznakom: "Za natječaj za radno mjesto viši stručni suradnik-specijalist za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju".

Obavijest i upute kandidatima o provedbi postupka testiranja za radno mjesto višeg stručnog suradnika-specijalista za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odsjeku farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju u Odjelu za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda dostupne su ovdje.

Na vrh stranice