Farmakovigilancija

Anketa o stavovima zdravstvenih radnika

Komunikacija o sigurnosti primjene lijekova i učinkovitost komunikacije

Anketa o stavovima zdravstvenih radnika

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), u suradnji s Hrvatskim društvom obiteljskih doktora (HDOD), Hrvatskim farmaceutskim društvom (HFD) i Hrvatskim kardiološkim društvom (HKD), provodi anketu o stavovima zdravstvenih radnika o tome kako regulatorna tijela za lijekove, poput HALMED-a u Hrvatskoj, komuniciraju nova sigurnosna pitanja koja se odnose na primjenu lijekova prema zdravstvenim radnicima.

Koji je cilj ankete?

Cilj ove ankete jest istražiti iskustva zdravstvenih radnika s komunikacijom sigurnosnih informacija od strane regulatornog tijela, istražiti njihove stavove o učinkovitosti takve komunikacije te istražiti koje informacijske kanale zdravstveni radnici preferiraju.

Anketa je dio šireg farmakovigilancijskog EU projekta nazvanog SCOPE (Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe) kojem je cilj poboljšati zdravstvenu sigurnost pacijenata u Europskoj uniji poticanjem suradnje među državama članicama te pružanjem pomoći regulatornim tijelima za lijekove u ispunjavanju zahtjeva farmakovigilancijskog zakonodavstva u EU-u. Projekt SCOPE se sastoji od osam tzv. Radnih paketa, pri čemu je, s obzirom na prepoznato iskustvo Republike Hrvatske na području farmakovigilancije, RH izabrana za voditelja radnog paketa koji se odnosi na spontano prijavljivanje nuspojava. Ostale zemlje voditelji su Velika Britanija, Španjolska, Portugal, Nizozemska, Mađarska i Italija.

Kome je namijenjena anketa?

Republika Hrvatska je, temeljem angažmana HALMED-a, u sklopu SCOPE projekta odabrana između ostalih zemalja članica EU za sudjelovanje u provođenju ove ankete, s ciljem da se upravo hrvatskim zdravstvenim radnicima omogući izražavanje mišljenja i stavova o komunikaciji o sigurnosti primjene lijekova. Ova anketa provodi se sklopu Radnog paketa 6 pod nazivom Risk Communications projekta SCOPE, kojim predvodi Španjolska, a ostale zemlje u kojima se provodi anketa su Velika Britanija, Irska, Italija, Švedska, Nizozemska, Norveška i Danska.

U skladu s postavkama SCOPE projekta, HALMED na sudjelovanje u anketi kao ciljanu skupinu poziva liječnike obiteljske medicine, ljekarnike i liječnike kardiologe.

Što je komunikacija o sigurnosti primjene lijekova?

Komunikacija o sigurnosti primjene lijekova je komunikacija novih sigurnosnih informacija o od ranije poznatim i rizicima primjene lijeka koji nisu poznati od ranije. Ove nove sigurnosne informacije mogu utjecati na omjer koristi i rizika primjene lijeka i uvjete njegove primjene.

Svrha komuniciranja sigurnosnih informacija prema zdravstvenim radnicima jest doprinijeti zaštiti javnog zdravlja promicanjem racionalne, sigurne i učinkovite primjene lijekova i sprječavanjem štete uzrokovane nuspojavama.

O čemu je riječ u anketi?

Anketom će biti ispitana iskustva liječnika obiteljske medicine, ljekarnika i liječnika kardiologa s komunikacijom sigurnosnih informacija od strane regulatornih tijela za lijekove, kao i njihovi stavovi o učinkovitosti takve komunikacije te preferencije vezane uz kanale za komunikaciju sigurnosnih pitanja o lijekovima.

Anketa se sastoji od pitanja o tri specifične vrste komunikacije o sigurnosti primjene lijekova koje koriste nacionalna regulatorna tijela:

  • Pisma zdravstvenim radnicima,
  • komuniciranje od strane nacionalnog regulatornog tijela (primjerice, putem Newsletter-a),
  • edukacijski materijali.

Sva pitanja koje anketa sadrži možete pogledati ovdje. Napominjemo da je sudjelovanje u anketi moguće samo ispunjavanjem on-line upitnika.

Koje je trajanje ankete?

Anketa se provodi od lipnja 2015. godine, a rok za ispunjavanje ankete je 31. kolovoza 2015. godine.

Kako će se koristiti rezultati ankete?

Rezultati ankete koristit će se za optimizaciju komuniciranja rizika od strane regulatornih tijela za lijekove na razini čitave Europske unije. Ako se objave rezultati ankete, neće se koristiti Vaše ime. Ako biste željeli primiti primjerak publikacije, to možete naznačiti na kraju ankete ostavljanjem svoje adrese e-pošte.

Informacije o ispunjavanju ankete

Ova je anketa anonimna i traje otprilike 15 minuta.

Kada započnete s anketom, svoje odgovore nećete moći spremiti prije njezina završetka. Nije se moguće kasnije vratiti na mjesto gdje ste stali.

Ako Vam treba bilo kakva dodatna informacija glede ovog istraživačkog projekta, možete se obratiti elektroničkom poštom na adresu SCOPE_WP6@halmed.hr.

Pristup anketi

Kako biste pristupili anketi, molimo kliknite ovdje.

Download centar...

Na vrh stranice