Lijekovi

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Remedica 200 mg/245 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Remedica 200 mg/245 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Alpha-Medical 200 mg/245 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-279516622
Djelatna tvar emtricitabin
tenofovirdizoproksilsukcinat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg emtricitabina i 245 mg tenofovirdizoproksila (u obliku tenofovirdizoproksilsukcinata)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Proizvođač Remedica Ltd., Limassol, Cipar
Nositelj odobrenja Remedica Ltd., Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, Cipar
Datum rješenja 03.03.2022.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/21-02/87
Urbroj 381-12-01/38-22-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR03
Lijek je stavljen u promet u RH Privremeni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Pakiranja

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Emtricitabin / tenofovir

200 mg / 245 mg

filmom obložena tableta

Povratak