Lijekovi

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka d.d.
Djelatna tvar emtricitabin
tenofovirdizoproksilsukcinat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J05AR03
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Emtricitabin / tenofovir

200 mg / 245 mg

filmom obložena tableta

Povratak