Lijekovi

Truvada

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Truvada
Djelatna tvar emtricitabin
tenofovirdizoproksilfumarat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J05AR03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Važne sigurnosne informacije za liječnike, verzija 1
Lista provjere za propisivače, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Važne informacije o Truvadi za bolesnike, verzija 1
Kartica za bolesnika, verzija 1

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Emtricitabin / tenofovir

200 mg / 245 mg

filmom obložena tableta

Povratak