Lijekovi

Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Emtricitabin/tenofovirdizoproksil Pliva 200 mg/245 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-663403629
Djelatna tvar emtricitabin
tenofovirdizoproksil fosfat
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg emtricitabina i 245 mg tenofovirdizoproksila (što odgovara 291,22 mg tenofovirdizoproksilfosfata ili 136 mg tenofovira)
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-663403629-01]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-663403629-02]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-663403629-03]
30 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-663403629-04]
90 tableta (3 bočice sa 30 tableta), u kutiji  [HR-H-663403629-05]
90 tableta (3 pakiranja sa 30 tableta u bočici), u kutiji  [HR-H-663403629-06]
Proizvođač Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, Hrvatska
Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Poljska
Merckle GmbH, Blaubeuren, Njemačka
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Nositelj odobrenja Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 19.10.2020.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/20-02/88
Urbroj 381-12-01/38-20-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK J05AR03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Kontrolni popis za lijecnike, verzija 2
Važne sigurnosne informacije za liječnike (PrEP), verzija 3
Vodič za zdravstvene radnike za liječenje HIV 1 infekcije u djece, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 2
Podsjetnik za bolesnike, verzija 2

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Emtricitabin / tenofovir

200 mg / 245 mg

filmom obložena tableta

Povratak