Lijekovi

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan
Djelatna tvar emtricitabin
tenofovirdizoproksilmaleat
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK J05AR03
Lijek je stavljen u promet u RH Nestašica
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Lista provjere za propisivača, verzija 2
Edukacijska brošura za propisivače PrEP indikacija, verzija 3
HIV brošura za liječenje pedijatrijskih bolesnika za propisivače, verzija 4
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Edukacijska brošura za bolesnike, verzija 2
Kartica za korisnika lijeka, verzija 2

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Emtricitabin / tenofovir

200 mg / 245 mg

filmom obložena tableta

Povratak