Lijekovi

Lenalidomide Accord

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Lenalidomide Accord
Djelatna tvar lenalidomid
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK L04AX04
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za zdravstvene radnike, verzija 4
Obrazac pristanka bolesnika, verzija 3
Obrazac za prijavu trudnoće, verzija 2
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Vodič za bolesnike, verzija 4
Kartica za bolesnika, verzija 3

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Lenalidomid

2,5 mg

kapsula, tvrda

Lenalidomid

5 mg

kapsula, tvrda

Lenalidomid

7,5 mg

kapsula, tvrda

Lenalidomid

10 mg

kapsula, tvrda

Lenalidomid

15 mg

kapsula, tvrda

Lenalidomid

20 mg

kapsula, tvrda

Lenalidomid

25 mg

kapsula, tvrda

Povratak