Lijekovi

Pismo zdravstvenim radnicima o potrebi za provođenjem testa probira na virus hepatitisa B u svih bolesnika prije početka liječenja lijekom Arzerra (ofatumumab)

09.01.2014.

Tvrtka GlaxoSmithKline d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o novim preporukama vezanim uz probir bolesnika na virus hepatitisa B prije početka liječenja ofatumumabom.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pronaći u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji za primjenu lijeka Volibris (ambrisentan) u bolesnika s idiopatskom plućnom fibrozom (IPF)

08.01.2014.

Tvrtka GlaxoSmithKline d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o kontraindikaciji za primjenu lijeka Volibris (ambrisentan) u bolesnika s idiopatskom plućnom fibrozom (IPF).

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pronaći u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o važnosti utvrđivanja RAS statusa „divljeg tipa“ (eksoni 2, 3 i 4 KRAS-a i NRAS-a) prije liječenja lijekom Erbitux (cetuksimab)

07.01.2014.

Tvrtka Merck Serono je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima o izmjeni odobrene terapijske indikacije lijeka Erbitux za metastatski kolorektalni karcinom (mCRC).

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pronaći u nastavku obavijesti.

opširnije