O HALMED-u

Savjetovanja s javnošću

Postupci savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Slijedom provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je 10. siječnja 2020. godine Izvješće o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Izvješće je dostupno pod niže navedenom poveznicom.

Izvješće o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode


Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Poštovani,

Agencija za lijekove i medicinske proizvode otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2. prosinca 2019. godine do 2. siječnja 2020. godine:

Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije možete ostaviti putem obrasca koji je dostupan za preuzimanje putem niže navedenih poveznica.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću (.docx; .pdf)


Planovi savjetovanja s javnošću

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2022. godini.

Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2021. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2021. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2020. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2019. godini.

Izmjena Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2018. godini.

Plan savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

HALMED ne planira donošenje općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba u 2017. godini.

Na vrh stranice