Lijekovi

Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-953471651
Djelatna tvar deferasiroks
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 180 mg deferasiroksa
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-953471651-01]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-953471651-02]
300 (10 pakiranja od 30 tableta u blisteru u kutiji) tableta, u kutiji  [HR-H-953471651-03]
Proizvođač PharOS MT Ltd, Birzebbugia, Malta
Nositelj odobrenja Pharmascience International Limited, Lampousas, 1, Nicosia, Cipar
Datum rješenja 06.09.2021.
Rok rješenja 06.09.2026.
Klasa UP/I-530-09/20-01/107
Urbroj 381-12-01/154-21-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK V03AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Trajni prekid opskrbe
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 06. rujna 2021. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Pharmascience International Limited, Lampousas 1, 1095 Nicosia, Cipar obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Deferasiroks Pharmascience 180 mg filmom obložene tablete (deferasiroks) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine materijali za zdravstvene radnike (sažetak opisa svojstava lijeka i vodič za zdravstvene radnike) i materijali za bolesnike (uputa o lijeku i vodič za bolesnike).

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Deferasiroks

180 mg

filmom obložena tableta

Povratak