Lijekovi

Zilart 180 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Zilart 180 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-479208982
Djelatna tvar deferasiroks
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 180 mg deferasiroksa
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-479208982-01]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-479208982-02]
300 tableta (10 pakiranja sa 30 tableta u blisteru), u kutiji  [HR-H-479208982-03]
Proizvođač Pharmathen S.A., Pallini Attiki, Grčka
Pharmathen International S.A., Rodopi, Grčka
Pharmadox Healthcare Limited, Paola PLA, Malta
Nositelj odobrenja Makpharm d.o.o., Trnjanska cesta 37/1, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 15.12.2022.
Rok rješenja 15.12.2027.
Klasa UP/I-530-09/22-01/45
Urbroj 381-12-01/70-22-09
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK V03AC03
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 15. prosinca 2022. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Makpharm d.o.o., Trnjanska cesta 37/1, Zagreb, Hrvatska obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka kako bi se uputilo na rizike 'nepridržavanja doziranja i biološkog praćenja' i 'medikacijskih pogrešaka zbog prijelaza s filmom obloženih tableta na tablete za oralnu suspenziju i obratno' na način da je za lijek Zilart 180 mg filmom obložene tablete (deferasiroxum) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Vodič za zdravstvene radnike (uključuje i kontrolni popis za liječnika koji je propisao lijek), Uputa o lijeku i Vodič za bolesnike.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je prije stavljanja lijeka u promet usuglasiti sadržaj i format Vodiča za zdravstvene radnike i Vodiča za bolesnike, uključujući i komunikacijski plan, s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

 Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Deferasiroks

180 mg

filmom obložena tableta

Povratak