Lijekovi

Roxofor 180 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Roxofor 180 mg filmom obložene tablete
Raniji naziv Deferasiroks Alpha-Medical 180 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-860719455
Djelatna tvar deferasiroks
Sastav svaka filmom obložena tableta sadrži 180 mg deferasiroksa
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-860719455-01]
Proizvođač PharOS MT Ltd, Birzebbugia, Malta
Nositelj odobrenja Alpha-Medical d.o.o., Dragutina Golika 36, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 30.04.2020.
Rok rješenja 30.04.2025.
Klasa UP/I-530-09/18-01/263
Urbroj 381-12-01/30-20-10
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK V03AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Deferasiroks

180 mg

filmom obložena tableta

Povratak