Lijekovi

Ribas 2,5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Ribas 2,5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-842325807
Djelatna tvar rivaroksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 2,5 mg rivaroksabana
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-842325807-01]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-842325807-02]
Proizvođač Genepharm S.A., Pallini, Attiki, Grčka
Pharmadox Healthcare Limited, Paola, Malta
Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Koprivnica, Hrvatska
Nositelj odobrenja Belupo lijekovi i kozmetika d.d., Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska
Datum rješenja 16.11.2023.
Rok rješenja neograničen
Klasa UP/I-530-09/23-02/111
Urbroj 381-12-01/171-23-03
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF01
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika Ribas

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

2,5 mg

filmom obložena tableta

Povratak