Novosti i edukacije

Povezanost primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati D:A:D studije

12.05.2008.

D:A:D studija („Data collection of Adverse effects of anti-HIV Drugs“) je prospektivna opservacijska studija koja trenutno uključuje više od 33 000 pacijenata iz Europe, Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Započeta je 1999. godine s ciljem ispitivanja povezanosti primjene antiretroviralne terapije i povećanog rizika od kardiovaskularnih bolesti.
Rezultati studije ukazuju kako je primjena abakavira u razdoblju od 6 mjeseci prije razvoja infarkata miokarda bila povezana s povećanim rizikom njegovog nastanka (relativni rizik (RR) = 1.90). Povećan rizik nije zabilježen kada je liječenje abakivirom bilo prekinuto više od 6 mjeseci prije nastupa infarkta miokarda. Sličan, ali manji rizik povezan je i s primjenom didanozina (RR = 1.49).

opširnije

Pismo liječnicima: Važna obavijest o ozbiljnim neželjenim reakcijama i sigurnosnim mjerama – Izravno obraćanje zdravstvenim radnicima u svezi s moksifloksacinom (Avelox) i ozbiljnim neželjenim (hepatotoksičnim i buloznim kožnim) reakcijama

28.04.2008.

Tvrtka Bayer d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode u travnju 2008. godine uputila pismo liječnicima o novim podacima o sigurnosti primjene lijeka Avelox 400 mg filmom obložene tablete i Avelox 400 mg/250 ml otopina za infuziju (moxifloxacinum). Liječenje moksifloksacinom povezano je s rizikom od razvoja fulminantnog hepatitisa, koji može dovesti do po život opasnog zatajenja jetre, te s rizikom od razvoja buloznih kožnih reakcija, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom (SJS) ili toksična epidermalna nekroliza (TEN).

opširnije