Novosti i edukacije

Novi podaci o povezanosti primjene lijeka Exjade (deferasiroks) i zatajenja jetre, krvarenja i ulceracija probavnog sustava te oštećenja bubrežnih tubula

21.07.2008.

Povjerenstvo za humane lijekove Europske agencije za lijekove (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP) je na sjednici 26. lipnja 2008. zaključilo o potrebi izmjene informacija o lijeku kako bi se uvrstili podaci o zatajenju jetre, krvarenju i ulceracijama probavnog sustava te oštećenju bubrežnih tubula.
Exjade se koristi u liječenju kroničnog preopterećenja željezom izazvanog čestim transfuzijama krvi ili kada je primjena deferoksamina kontraindicirana ili nije dovoljna.
Nositelj odobrenja je, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode, poslao Pismo liječnicima kako bi ih obavijestio o novim važnim sigurnosnim informacijama.

opširnije