O HALMED-u

Postupci savjetovanja s javnošću

Trenutačno otvoreni postupci savjetovanja s javnošću

Trenutačno nema otvorenih postupaka savjetovanja s javnošću.


Završeni postupci savjetovanja s javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja novog Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Slijedom provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je 19. siječnja 2023. godine Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja novog Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Izvješće je dostupno pod niže navedenom poveznicom.

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja novog Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode


Savjetovanje u postupku donošenja novog Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Poštovani,

Agencija za lijekove i medicinske proizvode otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja novog Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 16. prosinca 2022. godine do 16. siječnja 2023. godine:

Nacrt prijedloga novog Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga novog Statuta Agencije možete ostaviti putem obrasca koji je dostupan za preuzimanje putem niže navedenih poveznica.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću (.docx; .pdf)


Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Slijedom provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je 10. siječnja 2020. godine Izvješće o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode. Izvješće je dostupno pod niže navedenom poveznicom.

Izvješće o savjetovanju s javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode


Savjetovanje o nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Poštovani,

Agencija za lijekove i medicinske proizvode otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2. prosinca 2019. godine do 2. siječnja 2020. godine:

Nacrt Izmjena i dopuna Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode

Prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Agencije možete ostaviti putem obrasca koji je dostupan za preuzimanje putem niže navedenih poveznica.

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću (.docx; .pdf)


Na vrh stranice