COVID-19

Pregled statusa ocjene i odobravanja lijekova i cjepiva

Lijekovi i cjepiva za COVID-19 mogu biti odobreni za stavljanje u promet u Europskoj uniji samo nakon temeljite ocjene te Europska agencija za lijekove (EMA) može preporučiti njihovo odobravanje isključivo ako dokazano ispunjavaju sve stroge standardne zahtjeve kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti primjene. Iako se predmetni lijekovi i cjepiva ocjenjuju prema ubrzanom postupku, zahtjevi vezani uz sigurnost primjene jednaki su kao i za sve ostale lijekove i cjepiva u EU-u te se ovi strogi zahtjevi ne snižavaju ni u kontekstu trenutačne pandemije.

Informacije o statusu lijekova i cjepiva za COVID-19 u postupcima ocjene i odobravanja koji se trenutačno provode pri EMA-i dostupne su u tablici.

Faza ocjene/odobravanja Broj postupaka Lijek/cjepivo
Dano odobrenje za stavljanje u promet/odobrena primjena lijeka/cjepiva za COVID-19 2
Postupna ocjena u tijeku

3

Ocjena zaprimljenog zahtjeva za davanje odobrenja za stavljanje u promet lijeka/cjepiva 1

Datum posljednjeg ažuriranja: 25. studenog 2020. godine

Sve novosti vezane uz ocjenu, odobravanje i praćenje sigurnosti primjene lijekova i cjepiva za COVID-19 nalaze se u dijelu Lijekovi i cjepiva.

Na vrh stranice