COVID-19

Što sadrže mRNA cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Cjepivo Comirnaty (BioNTech i Pfizer)

Djelatna tvar:

Jednolančana glasnička RNA (mRNA) s kapom na 5’ kraju, koja kodira protein šiljka (S, engl. spike) virusa SARS-CoV-2, dobivena pomoću in vitro transkripcije iz odgovarajućih predložaka DNA, bez korištenja stanica

Glasnička RNA (mRNA) je genetski materijal koji sadržava uputu putem koje naše stanice proizvode protein. Kod COVID-19 mRNA cjepiva, mRNA sadržava genetsku uputu za proizvodnju proteina S koji je sastavni dio korona virusa (šiljka pomoću kojeg virus ulazi u organizam). Sama mRNA bila bi razgrađena na sitne dijelove od stane enzima koji se prirodno nalaze u našem tijelu. Stoga mRNA u cjepivu mora biti zaštićena od razgradnje. U tu svrhu proizvođač koristi uljne mjehuriće koji se sastoje od tzv. lipidnih nanočestica, kako bi "omotao” mRNA i tako je zaštitio od djelovanja enzima u našem tijelu. Nakon primjene cjepiva, te čestice dolaze u dodir sa stanicama s kojima se spajaju, otpuštajući mRNA u staničnu citoplazmu. Molekule unutar stanične citoplazme "pročitaju” genetsku uputu koju nosi mRNA i počnu proizvoditi S protein korona virusa. mRNA iz cjepiva se uništava putem staničnog metabolizma i ne ostavlja u stanici nikakve tragove. Dio proizvedenih S proteina putuje do površine stanice i provlače svoje vrhove kroz staničnu membranu. Stanica također može razgraditi dio S proteina na fragmente i prezentirati ih na svojoj površini. Na ovaj način, imunološki sustav prepoznaje S protein. Dodatno, kada "cijepljena” stanica umre i raspadne se, određene stanice imunološkog sustava ostatke cijepljene stanice (uključujući i S protein) unesu u svoju citoplazmu, obrade i prezentiraju na vlastitoj površini, što također omogućava prepoznavanje S proteina od strane imunološkog sustava. Imunološki sustav tako postaje spreman za eliminaciju uzročnika bolesti, u slučaju da s njim dođemo u kontakt. Sama mRNA u cjepivu, niti S protein koji se iz nje sintetizira, ne može izazvati bolest COVID-19.

Pomoćne tvari:

ALC-0315: ((4-hidroksibutil)azanediil)bis(heksan-6,1-diil)bis(2-heksildekanoat), ALC-01592:[(polietilenglikol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamid, DSPC: 1,2- distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin i kolesterol

Navedene četiri pomoćne tvari sastavni su dijelovi lipidnih nanočestica u koje je uklopljena djelatna tvar. ALC-0315 i ALC-01592 su funkcionalni lipidi (imaju ulogu u inkapsuliranju djelatne tvari u lipidnu nanočesticu), a DSPC i kolesterol su strukturalni lipidi (potrebni za odgovarajuću strukturu lipidne nanočestice). Lipidne nanočestice su u ovom cjepivu potrebne kako bi djelatna tvar iz cjepiva (mRNA) nakon cijepljenja u organizmu stigla do stanične citoplazme, koja je mjesto djelovanja, odnosno sinteze S proteina. Bez zaštite unutar lipidne nanočestice djelatna tvar bi se u organizmu vrlo brzo razgradila i cjepivo ne bi bilo djelotvorno.

Saharoza

Saharoza je dobro poznata i uobičajena pomoćna tvar, a u ovom cjepivu ima krioprotektivnu ulogu, odnosno njena je uloga zaštititi biološku djelatnu tvar od oštećenja koja bi uzrokovalo zamrzavanje, s obzirom na to da se cjepivo čuva u zamrznutom stanju. Radi se o uobičajenom šećeru u širokoj uporabi.

Kalijev klorid, kalijev dihidrogenfosfat, natrijev klorid, natrijev hidrogenfosfat dihidrat ili trometamol, trometamolklorid

Navedene pomoćne tvari sastojci su pufera. Puferi su uobičajeni sastojci mnogih lijekova i osnovna uloga im je održavanje pH vrijednosti, stabiliziranje i izotonizacija otopine cjepiva pogodne za parenteralnu primjenu (ovo cjepivo primjenjuje se parenteralno, injekcijom u mišić). Svi sastojci pufera koji se nalaze u ovom cjepivu dobro su poznati i nalaze se u velikom broju odobrenih cjepiva i lijekova, a i u široj primjeni.

Voda za injekcije

Voda za injekcije je inertno sredstvo koje služi za otapanje i formuliranje svih gore navedenih tvari u konačni farmaceutski oblik (koncentrat za disperziju za injekciju).

Cjepivo Spikevax (ranijeg naziva: COVID-19 Vaccine Moderna)

Djelatna tvar:

Jednolančana glasnička RNA (mRNA) s kapom na 5’ kraju, koja kodira protein šiljka (S, engl. spike) virusa SARS-CoV-2, dobivena pomoću in vitro transkripcije iz odgovarajućih predložaka DNA, bez korištenja stanica

Glasnička RNA (mRNA) je genetski materijal koji sadržava uputu putem koje naše stanice proizvode protein. Kod COVID-19 mRNA cjepiva, mRNA sadržava genetsku uputu za proizvodnju proteina S koji je sastavni dio korona virusa (šiljka pomoću kojeg virus ulazi u organizam). Sama mRNA bila bi razgrađena na sitne dijelove od stane enzima koji se prirodno nalaze u našem tijelu. Stoga mRNA u cjepivu mora biti zaštićena od razgradnje. U tu svrhu proizvođač koristi uljne mjehuriće koji se sastoje od tzv. lipidnih nanočestica, kako bi "omotao” mRNA i tako je zaštitio od djelovanja enzima u našem tijelu. Nakon primjene cjepiva, te čestice dolaze u dodir sa stanicama s kojima se spajaju, otpuštajući mRNA u staničnu citoplazmu. Molekule unutar stanične citoplazme "pročitaju” genetsku uputu koju nosi mRNA i počnu proizvoditi S protein korona virusa. mRNA iz cjepiva se uništava putem staničnog metabolizma i ne ostavlja u stanici nikakve tragove. Dio proizvedenih S proteina putuje do površine stanice i provlače svoje vrhove kroz staničnu membranu. Stanica također može razgraditi dio S proteina na fragmente i prezentirati ih na svojoj površini. Na ovaj način, imunološki sustav prepoznaje S protein. Dodatno, kada "cijepljena” stanica umre i raspadne se, određene stanice imunološkog sustava ostatke cijepljene stanice (uključujući i S protein) unesu u svoju citoplazmu, obrade i prezentiraju na vlastitoj površini, što također omogućava prepoznavanje S proteina od strane imunološkog sustava. Imunološki sustav tako postaje spreman za eliminaciju uzročnika bolesti, u slučaju da s njim dođemo u kontakt. Sama mRNA u cjepivu, niti S protein koji se iz nje sintetizira, ne može izazvati bolest COVID-19.

Pomoćne tvari:

lipid SM-102 (heptadekan-9-il 8-{(2-hidroksietil)[6-okso-6-(undeciloksi)heksil]amino}oktanoat)

kolesterol

1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfokolin (DSPC)

1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoksipolietilenglikol-2000 (PEG2000 DMG)

Gore navedene pomoćne tvari sastavni su dijelovi lipidnih nanočestica u koje je uklopljena djelatna tvar. Lipidne nanočestice su u ovom cjepivu potrebne kako bi djelatna tvar iz cjepiva (mRNA) nakon cijepljenja u organizmu stigla do stanične citoplazme, koja je mjesto djelovanja, odnosno sinteze S proteina. Bez zaštite unutar lipidne nanočestice djelatna tvar bi se u organizmu vrlo brzo razgradila i cjepivo ne bi bilo djelotvorno.

Trometamol, trometamolklorid, acetatna kiselina, natrijev acetat trihidrat

Navedene pomoćne tvari sastojci su pufera. Puferi su uobičajeni sastojci mnogih lijekova i osnovna uloga im je održavanje pH vrijednosti, stabiliziranje i izotonizacija otopine cjepiva pogodne za parenteralnu primjenu (ovo cjepivo primjenjuje se parenteralno, injekcijom u mišić). Svi sastojci pufera koji se nalaze u ovom cjepivu dobro su poznati i nalaze se u velikom broju odobrenih cjepiva i lijekova, a i u široj primjeni.

Saharoza

Saharoza je dobro poznata i uobičajena pomoćna tvar, a u ovom cjepivu ima krioprotektivnu ulogu, odnosno njena je uloga zaštititi biološku djelatnu tvar od oštećenja koja bi uzrokovalo zamrzavanje, s obzirom na to da se cjepivo čuva u zamrznutom stanju. Radi se o uobičajenom šećeru u širokoj uporabi.

Voda za injekcije

Voda za injekcije je inertno sredstvo koje služi za otapanje i formuliranje svih gore navedenih tvari u konačni farmaceutski oblik (disperziju za injekciju).

Na vrh stranice