COVID-19

Što sadrže vektorska cjepiva protiv bolesti COVID-19?

Cjepivo Vaxzevria (ranijeg naziva: COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

Djelatna tvar:

Adenovirus čimpanze koji kodira glikoprotein šiljka virusa SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S)*, najmanje 2,5 × 108 infektivnih jedinica (engl. infectious units, Inf.U).* Proizveden u genetski modificiranim ljudskim embrionalnim bubrežnim stanicama HEK-293 (engl. human embryonic kidney) tehnologijom rekombinantne DNA

Adenovirus čimpanze, koji je putem genetskog inženjeringa onesposobljen za umnažanje (replikaciju), te koji ne može izazvati bolest u ljudi, sadržava genetsku uputu u obliku DNA, za proizvodnju S proteina koji je sastavni dio korona virusa (šiljka pomoću kojeg virus ulazi u organizam). Nakon cijepljenja, adenovirus, kao i svaki drugi virus, ulazi u stanicu i "dostavlja” DNA u staničnu jezgru. U jezgri se temeljem dostavljene upute proizvodi mRNA, na koju je uputa sa DNA "prepisana”. mRNA izlazi iz jezgre u staničnu citoplazmu. Molekule unutar stanične citoplazme "pročitaju” genetsku uputu koju nosi mRNA i počnu proizvoditi S protein korona virusa. Dio proizvedenih S proteina putuje do površine stanice i provlači svoje vrhove kroz staničnu membranu. Stanica također može razgraditi dio S proteina na fragmente i prezentirati ih na svojoj površini. Na ovaj način, imunološki sustav prepoznaje S protein. Dodatno, kada "cijepljena” stanica umre i raspadne se, određene stanice imunološkog sustava ostatke cijepljene stanice (uključujući i S protein) unose u svoju citoplazmu, obrade i prezentiraju na vlastitoj površini, što također omogućava prepoznavanje S proteina od strane imunološkog sustava. Imunološki sustav tako postaje spreman za eliminaciju uzročnika bolesti, u slučaju da s njim dođemo u kontakt.

Pomoćne tvari:

L-histidin

L-histidinklorid hidrat

Navedene pomoćne tvari sastojci su pufera. Puferi su uobičajeni sastojci mnogih lijekova i osnovna uloga im je održavanje pH vrijednosti, stabiliziranje i izotonizacija otopine cjepiva pogodne za parenteralnu primjenu (ovo cjepivo primjenjuje se parenetralno, injekcijom u mišić). Svi sastojci pufera koji se nalaze u ovom cjepivu dobro su poznati i nalaze se u velikom broju odobrenih cjepiva i lijekova, a i u široj primjeni. Radi se o prirodnim aminokiselinama koje se nalaze u hrani i dodacima prehrani.

Magnezijev klorid heksahidrat - stabilizator

Natrijev klorid - sredstvo za izotonizaciju i stabilizator

Dinatrijev edetat (dihidrat) - stabilizator

Polisorbat 80 (E 433) - surfaktant i stabilizator

Etanol - stabilizator

Saharoza - sredstvo za izotonizaciju i stabilizator

Navedene pomoćne tvari su stabilizatori koji se u nalaze u sastavu cjepiva kako bi poboljšali njegovu stabilnost (postojanost). Polisorbat dodatno djeluje kao surfaktant, a natrijev klorid i saharoza su ujedno i sredstva za izotonizaciju otopine cjepiva kako bi bila pogodna za parenteralnu primjenu. Svi gore navedeni sastojci dobro su poznate kakvoće i nalaze se i u drugim odobrenim lijekovima.
Polisorbat 80 često se dodaje u cjepiva kako bi se povećala njihova stabilnost. U širokoj je upotrebi u kozmetici i industriji hrane. Općenito je ne-toksičan, iako rijetke osobe mogu biti alergične na Polisorbat. Etanol se u cjepivu nalazi u malim količinama. Saharoza je uobičajeni šećer u širokoj uporabi.

Voda za injekcije

Voda za injekcije je inertno sredstvo koje služi za otapanje i formuliranje svih gore navedenih tvari.

Cjepivo Jcovden (ranijeg naziva COVID-19 Vaccine Janssen)

Djelatna tvar:

Adenovirus tipa 26 koji kodira glikoprotein šiljka virusa SARS-CoV-2 (Ad26.COV2-S)*, najmanje 8,92 log10 infektivnih jedinica (engl. infectious units, Inf.U).* Proizvedeno u staničnoj liniji PER.C6 TetR tehnologijom rekombinantne DNA

Adenovirus tipa 26 je čest uzročnik blažih viroza u ljudi. Genetski je modificiran da se ne može umnažati u stanicama (replicirati) niti izazvati bolest. Adenovirus tipa 26 sadržava genetsku uputu u obliku DNA, za proizvodnju S proteina koji je sastavni dio korona virusa (šiljka pomoću kojeg virus ulazi u organizam). Nakon cijepljenja, adenovirus, kao i svaki drugi virus, ulazi u stanicu i "dostavlja” DNA u staničnu jezgru. U jezgri se temeljem dostavljene upute proizvodi mRNA, na koju je uputa sa DNA "prepisana”. mRNA izlazi iz jezgre u staničnu citoplazmu. Molekule unutar stanične citoplazme "pročitaju” genetsku uputu koju nosi mRNA i počnu proizvoditi S protein korona virusa. Dio proizvedenih S proteina putuje do površine stanice i provlači svoje vrhove kroz staničnu membranu. Stanica također može razgraditi dio S proteina na fragmente i prezentirati ih na svojoj površini. Na ovaj način, imunološki sustav prepoznaje S protein. Dodatno, kada "cijepljena” stanica umre i raspadne se, određene stanice imunog sustava ostatke cijepljene stanice (uključujući i S protein) unose u svoju citoplazmu, obrade i prezentiraju na vlastitoj površini, što također omogućava prepoznavanje S proteina od strane imunološkog sustava. Imunološki sustav tako postaje spreman za eliminaciju uzročnika bolesti, ukoliko s njim dođemo u kontakt.

Pomoćne tvari:

Citratna kiselina hidrat - pufer

Kloridna kiselina - pH prilagodba

Natrijev hidroksid - pH prilagodba

Trinatrijev citrat dihidrat -pufer

Navedene pomoćne tvari sastojci su pufera ili ciljano služe za prilagodbu pH vrijednosti. Puferi su uobičajeni sastojci mnogih lijekova i osnovna uloga im je održavanje pH vrijednosti, stabiliziranje i izotonizacija otopine cjepiva kako bi bila pogodna za parenteralnu primjenu (ovo cjepivo primjenjuje se parenteralno, injekcijom u mišić). Svi sastojci pufera koji se nalaze u ovom cjepivu dobro su poznati i nalaze se u velikom broju odobrenih cjepiva i lijekova, a i u široj primjeni.

2- hidroksipropil-β-ciklodekstrin (HBCD) - stabilizator

Etanol - stabilizator

Polisorbat 80 - stabilizator

Natrijev klorid -sredstvo za izotonizaciju i stabilizator

Gore navedene pomoćne tvari su stabilizatori koji se u nalaze u sastavu cjepiva kako bi poboljšali njegovu stabilnost (postojanost). Natrijev klorid ujedno je i sredstvo za izotonizaciju otopine cjepiva kako bi bila pogodna za parenteralnu primjenu. Svi gore navedeni sastojci dobro su poznate kakvoće i nalaze se i u drugim odobrenim lijekovima. Polisorbat 80 često se dodaje u cjepiva kako bi se povećala njihova stabilnost. U širokoj je upotrebi u kozmetici i industriji hrane. Općenito je ne-toksičan, iako rijetke osobe mogu biti alergične na Polisorbat. Etanol se u cjepivu se nalazi u malim količinama.

Voda za injekcije

Voda za injekcije je inertno sredstvo koje služi za otapanje i formuliranje svih gore navedenih tvari.

Na vrh stranice