Lijekovi

Apiksaban Teva 5 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Apiksaban Teva 5 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-716911265
Djelatna tvar apiksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg apiksabana
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-01]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-02]
28 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-03]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-04]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-05]
100 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-716911265-06]
168 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-07]
200 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-08]
60 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-716911265-09]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-10]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-11]
105 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-716911265-12]
28 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-716911265-13]
56 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-716911265-14]
60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-716911265-15]
168 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-716911265-16]
Proizvođač Combino Pharm (Malta) Ltd., Birzebbuga, Malta
Nositelj odobrenja TEVA GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm, Njemačka
Datum rješenja 05.10.2022.
Rok rješenja 05.10.2027.
Klasa UP/I-530-09/22-01/122
Urbroj 381-12-01/154-22-05
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF02
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za propisivače, verzija 5

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Apiksaban

5 mg

filmom obložena tableta

Povratak