Lijekovi

Rivaroksaban Teva 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rivaroksaban Teva 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-821194254
Djelatna tvar rivaroksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg rivaroksabana
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 5 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-01]
10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-02]
28 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-03]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-04]
90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-05]
98 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-06]
100 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-07]
112 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-821194254-08]
100 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-821194254-09]
200 tableta u bočici, u kutiji  [HR-H-821194254-10]
Proizvođač Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemska
Balkanpharma - Dupnitsa AD, Dupnitsa, Bugarska
Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjoerdur, Island
Nositelj odobrenja TEVA GmbH, Graf-Arco-Str. 3, Ulm, Njemačka
Datum rješenja 31.08.2023.
Rok rješenja 18.01.2026.
Klasa UP/I-530-09/19-01/76
Urbroj 381-12-01/70-23-24
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF01
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Sažetak plana upravljanja rizikom preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika Rivaroksaban Teva

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

10 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Povratak