Lijekovi

Rivaroksaban Zentiva 10 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Rivaroksaban Zentiva 10 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-594367922
Djelatna tvar rivaroksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 10 mg rivaroksabana
Farmaceutski oblik Filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 5 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-01]
10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-02]
15 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-03]
20 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-04]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-05]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-06]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-594367922-07]
Proizvođač Zentiva S.A., Bukurešt, Rumunjska
Pharmadox Healthcare Limited, Paola, Malta
Nositelj odobrenja Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolni Mecholupy, Prag 10, Češka
Datum rješenja 15.12.2023.
Rok rješenja 15.12.2028.
Klasa UP/I-530-09/23-01/221
Urbroj 381-12-01/70-23-06
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF01
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 15. prosinca 2023. godine donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

 a) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Prag 10 Češka obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za lijek Rivaroksaban Zentiva 10 mg filmom obložene tablete (rivaroksaban) dužan osigurati edukacijski materijal koji čine sažetak opisa svojstava lijeka, upute za propisivača i kartica s upozorenjima za bolesnika.

 b) Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskih materijala, uključujući komunikacijski plan i način distribucije, kao i sve druge aspekte ovih edukacijskih materijala s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

10 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Povratak