Novosti i edukacije

Izvanredna provjera kakvoće Cjepiva protiv difterije i tetanusa za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano, ser. 29/3 i 29/4, proizvođača Imunološki zavod

19.12.2006.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske provela je izvanrednu provjeru kakvoće Cjepiva protiv difterije i tetanusa za djecu iznad 7 godina i odrasle, adsorbirano, ser. 29/3 i 29/4, proizvođača Imunološki zavod d.d koje je povučeno iz prometa u listopadu 2006. godine (obavijest od 05.10.2006.).

opširnije

Obavijest o završetku postupka analize kardiovaskulanih rizika neselektivnih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR) - Europska agencija za lijekove zaključila da omjer koristi i rizika ostaje pozitivan

24.10.2006.

Nastavno na obavijest koju je Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila 26. rujna o.g. na svojoj web-stranici (vidi Neselektivni nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAR) - ažurirani podaci preispitivanja sigurnosnog profila NSAR Europske agencije za lijekove (EMEA)), želimo izvijestiti o završetku postupka analize kardiovaskularnih rizika neselektivnih nesteroidnih protuupalnih lijekova (NSAR).

opširnije