COVID-19

Informacije i obavijesti o lijekovima i cjepivima za COVID-19 te ostale informacije iz djelokruga rada HALMED-a vezane uz epidemijsko i pandemijsko širenje bolesti COVID-19

HALMED objavio publikaciju Potrošnja lijekova u Hrvatskoj od 2017. do 2021. godine

Ovo komparativno izvješće o potrošnji lijekova tijekom višegodišnjeg razdoblja može služiti kao osnova za planiranje potrošnje lijekova i racionalne farmakoterapije na svim razinama zdravstvene zaštite.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini

Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2021. godini.

Poziv zainteresiranim osobama za uključivanje u neintervencijsko ispitivanje o praćenju cjepiva protiv bolesti COVID-19

U ispitivanje se mogu uključiti sve zainteresirane osobe najkasnije šest dana nakon primitka prve doze cjepiva

PRIJAVITE SUMNJU NA NUSPOJAVU LIJEKA

putem on-line prijave ili mobilne aplikacije

Žurno OBAVJEŠĆIVANJE

Pisarnica

Važne informacije

Ksaverska cesta 4, Zagreb
Rad sa strankama: 8.00 do 15.30

Molimo da se za zaprimanje više predmeta najavite na 01/4884 162, 01/4884 165, 01/4884 106

E-mail:

Anketa

Pitanje? - min txt 2 reda, ako ide u jedan odgovori su na istoj poziciji!

Rezultati Arhiva