Lijekovi

Deferasirox Accord

Lijek je odobrila Europska komisija centraliziranim postupkom za sve države članice Europske unije temeljem stručne ocjene Europske agencije za lijekove (EMA).

Naziv lijeka Deferasirox Accord
Djelatna tvar deferasiroks
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ograničeni recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
ATK V03AC03
Lijek je stavljen u promet u RH Da
Sažetak opisa svojstava lijeka, označivanje i uputa o lijeku preuzmi
Poveznica na informacije o lijeku Europske agencije za lijekove (EMA) preuzmi
Poveznica na odluke Europske komisije (EK) preuzmi

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Deferasiroks

90 mg

filmom obložena tableta

Deferasiroks

180 mg

filmom obložena tableta

Deferasiroks

360 mg

filmom obložena tableta

Povratak