Lijekovi

Xerdoxo 15 mg filmom obložene tablete

Naziv lijeka Xerdoxo 15 mg filmom obložene tablete
Broj odobrenja HR-H-422040131
Djelatna tvar rivaroksaban
Sastav jedna filmom obložena tableta sadrži 15 mg rivaroksabana
Farmaceutski oblik filmom obložena tableta
Pakiranje [Broj odobrenja za pakiranje] 10 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-01]
10 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-422040131-02]
14 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-03]
15 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-04]
28 tableta u blisteru, u kutiji   [HR-H-422040131-05]
30 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-06]
30 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-422040131-07]
42 tablete u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-08]
56 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-09]
60 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-10]
60 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-422040131-11]
90 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-12]
90 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-422040131-13]
98 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-14]
100 tableta u blisteru, u kutiji  [HR-H-422040131-15]
100 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutiji  [HR-H-422040131-16]
Proizvođač Krka d.d., Novo mesto, Novo Mesto, Slovenija
TAD Pharma Gmbh, Cuxhaven, Njemačka
Nositelj odobrenja Krka - farma d.o.o., Radnička cesta 48, Zagreb, Hrvatska
Datum rješenja 09.06.2020.
Rok rješenja 09.06.2025.
Klasa UP/I-530-09/19-01/108
Urbroj 381-12-01/30-20-02
Način izdavanja na recept
Način propisivanja ponovljivi recept
Mjesto izdavanja u ljekarni
Način oglašavanja prema stanovništvu zabranjeno
ATK B01AF01
Sažetak opisa svojstava lijeka preuzmi
Uputa o lijeku preuzmi
Javno izvješće o ocjeni dokumentacije o lijeku preuzmi
Edukacijski materijali
za zdravstvene radnike
Vodič za liječnike s informacijama o primjeni rivaroksabana, verzija 1
Edukacijski materijali
za bolesnike / skrbnike
Kartica s upozorenjima za bolesnika Xerdoxo

Napomena

Za predmetni lijek Agencija za lijekove i medicinske proizvode je dana 09. lipnja 2020. donijela Rješenje o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet koje je sukladno članku 46. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18) dano pod sljedećim uvjetima:

  1. nositelj odobrenja za stavljanje predmetnog lijeka u promet obvezan je poduzeti dodatne mjere minimizacije rizika koje su neophodne za sigurnu i djelotvornu primjenu lijeka na način da je za predmetni lijek dužan osigurati edukacijski paket za liječnika koji čine Sažetak opisa svojstava lijeka, Vodič za propisivača i Kartica za bolesnika. Nositelj odobrenja obavezan je predmetni uvjet ispunjavati za vrijeme važenja odobrenja za stavljanje predmetnog lijeka u promet ili do donošenja odluke o prestanku potrebe za dodatnim mjerama minimizacije rizika

  2. nositelj odobrenja za stavljanje predmetnog lijeka u promet obvezan je usuglasiti sadržaj i format edukacijskog materijala, uključujući i komunikacijski plan s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske. Nositelj odobrenja predmetni uvjet obvezan je ispuniti najkasnije do stavljanja lijeka u promet

Agencija za lijekove i medicinske proizvode ukinut će odobrenje za stavljanje u promet predmetnog lijeka ako nositelj odobrenja ne ispunjava obaveze utvrđene uvjetima navedenim u Rješenju.

Popis međusobno zamjenjivih lijekova

Rivaroksaban

15 mg

filmom obložena tableta; kapsula, tvrda

Povratak