O HALMED-u

Zadovoljstvo korisnika uslugama HALMED-a

U svrhu kontinuiranog unapređenja usluga te praćenja potreba korisnika, HALMED jednom godišnje provodi ispitivanje stupnja zadovoljstva korisnika svojim uslugama uz pomoć anketnog upitnika koji se korisnicima upućuje putem e-pošte. Ispunjavanjem ankete ispitanici imaju mogućnost ocijeniti pojedine aspekte našeg rada, ali i iznijeti svoje mišljenje i uputiti prijedloge za daljnje poboljšanje. Na temelju rezultata anketnog upitnika, kao i brojnih upita, komentara i prijedloga koje naši djelatnici svakodnevno zaprimaju putem naših internetskih stranica, elektroničke pošte, telefona i telefaksa, ocjenjuje se učinkovitost HALMED-a, kao i stupanj suradnje s korisnicima te se, sukladno potrebi i mogućnostima HALMED-a, provode poboljšanja odnosno prilagodbe u svrhu postizanja najbolje prakse.

U ispitivanju provedenom tijekom svibnja i lipnja 2023. godine većina sudionika ankete ocijenila je HALMED visokim ocjenama (izvrsno i vrlo dobro).

Postotak zadovoljstva korisnika varirao je ovisno o pitanju, pri čemu su sljedeći aspekti dobili najviše ocjene:

  • ljubaznost, uslužnost i pristupačnost djelatnika HALMED-a (97,42% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • osposobljenost djelatnika HALMED-a koji pružaju uslugu (96,39% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • brzina odgovora djelatnika HALMED-a na upite korisnika (95,36% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • stupanj profesionalnosti djelatnika HALMED-a u odgovorima na službene pritužbe (94,33% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • jasnoća odgovora djelatnika HALMED-a na upite korisnika (93,30% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • postupak zaprimanja zahtjeva od strane HALMED-a (92,27% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro)
  • informiranost o uslugama koje pruža HALMED (85,05% ispitanika ocijenilo s izvrsno ili vrlo dobro).

U slučaju brzine rješavanja predmeta ocjene izvrsno i vrlo dobro činile su udio od 80,41%, dok je omjer cijene i kakvoće pružene usluge ocijenjen ocjenama izvrsno i vrlo dobro u 79,90% odgovora.

Na temelju pitanja otvorenog tipa od korisnika su zatraženi prijedlozi za poboljšanje postojećih usluga i prijedlozi dodatnih usluga HALMED-a te mišljenja, preporuke i komentari. Korisnici su u velikom broju komentara pohvalili sveukupni rad HALMED-a, pri čemu je istaknuta profesionalnost, stručnost i suradljivost djelatnika HALMED-a, kao i njihova pristupačnost, promptnost i spremnost na pružanje podrške. Zaprimljeni prijedlozi za poboljšanja odnosili su se većim dijelom na dodatno ubrzavanje i prilagodbu pojedinih aktivnosti i usluga, kao i na češće održavanje edukacija i radionica.

Uvođenje digitalne predaje dokumenata u pisarnici

Slijedom prijedloga o uvođenju digitalne predaje predmeta u pisarnici HALMED-a, upućujemo na trenutačno važeću uputu vezanu uz poslove pisarnice HALMED-a od 10. srpnja 2020. godine:

"[...] Korisnici usluga HALMED-a mogu nastaviti dokumentaciju dostavljati putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@halmed.hr.

HALMED je korisnik Fininog e-Računa, stoga korisnici naših usluga imaju mogućnost nastaviti primati e-Račun, ako su dali suglasnost i dostavili svoje podatke o posredniku i ID pretincu za primanje e-Računa na adresu racunovodstvo@halmed.hr.[...]

Praćenje tijeka rješavanja predmeta

Određen broj korisnika izrazio je svoju želju da mogu pratiti tijek rješavanja predmeta nakon što nam upute zahtjev za pokretanje postupka. U tijeku je izrada dviju aplikacija koje će, uz ostale funkcionalnosti, omogućavati i praćenje tijeka rješavanja zahtjeva. Riječ je o Ekstranet portalu za praćenje zahtjeva za davanjem odobrenja za lijekove te Ekstranet portalu za praćenje zahtjeva vezanih uz medicinske proizvode, dozvole, potvrde i suglasnosti, čime će biti omogućeno praćenje tijeka rješavanja većine zahtjeva upućenih HALMED-u.

Edukacije

Neprekidno prateći potrebe i zanimanje naših korisnika, i u sljedećem razdoblju ćemo nastaviti provoditi edukacijske aktivnosti za područja za koja korisnici naših usluga iskažu interes. Slijedom kontinuirano iskazanog interesa korisnika za provedbom edukacija iz područja rada Agencije, HALMED je tijekom 2023. godine održao više radionica za nositelje odobrenja o odabranim temama iz regulative lijekova, koje će se nastaviti održavati i u sljedećem razdoblju. Jednako tako, HALMED će u studenom održati konfrenciju povodom 20. godišnjice osnutka te 10 godina sudjelovanja u europskim regulatornim postupcima.

Više informacija o našim edukacijskim događanjima dostupno je na HALMED-ovim internetskim stranicama u rubrici Predavanja i radionice, odnosno ovdje.

Na vrh stranice